I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Atnaujintas Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų aprašų projektas

2023-02-13

Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė atnaujintą Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų aprašų projektą. Jame išsamiai išdėstytas nuo 2024 m. III-IV gimnazijos klasėse vyksiančių tarpinių patikrinimų ir nuo 2025 m. vyksiančių valstybinių brandos egzaminų užduočių pobūdis.

Projektas buvo papildytas ir pataisytas atsižvelgus į švietimo bendruomenės pateiktas pastabas bei pasiūlymus. Intensyvus projekto aptarimas truko du mėnesius. Jo metu buvo surengta 12 susitikimų su mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų asociacijomis, bendrųjų programų rengėjais, savivaldybių švietimo padalinių specialistais. Susitikimuose aptarta būsimų patikrinimų struktūra, vykdymo organizavimas, ugdymo turinio ir vertinimo dermės užtikrinimas per skirtingus kompetencijų sandus.

„Dalis gautų pavienių asmenų, mokyklų bendruomenių ir asociacijų pasiūlymų jau panaudota, pavyzdžiui, buvo sutrumpintos kalbėjimo ir skaitymo užduočių tekstų apimtys lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniuose patikrinimuose, pakeista mažiausio sukurto teksto apimtis egzamine. Užsienio kalbų aprašuose atskirta dalis skirta teksto mediacijai (teksto santraukos parengimui ar grafiškai pateiktų duomenų aprašymui), atsižvelgta ir į siūlymus egzaminą, vykstantį egzaminų sesijoje vertinti 60 taškų. Labai vertiname švietimo bendruomenės aktyvumą ir geranoriškumą. Tai tikrai prisideda prie geresnio ir sklandesnio pasiekimų patikrinimo proceso planavimo“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Pagal šį projektą numatyta, kad bus rengiami tarpinių patikrinimų ir dalies valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai, dalis pavyzdžių bus išbandomi. Apibendrinus pavyzdžių rengimo ir išbandymo patirtis, projektas bus tikslinamas.

Šiuo metu vykdomi ir kiti pasirengimo būsimiems tarpiniams patikrinimams ir valstybiniams brandos egzaminams darbai: vyksta – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos – užduočių pavyzdžių rengimo pirkimo procedūra, jau įsigyta užduočių skaitmenizavimo tarpiniams patikrinimams ir bandymų organizavimo paslauga, rengiamasi kitų mokomųjų dalykų užduočių pavyzdžių kūrimo paslaugos įsigijimui.

Nuo 2024-2025 mokslo metų keisis valstybinių brandos egzaminų laikymo tvarka. Planuojama, kad valstybinio brandos egzamino įvertinimą sudarys dvi dalys: 40 balų už tarpinį patikrinimą ir 60 balų už brandos egzaminą. Privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų tarpiniuose patikrinimuose turės dalyvauti visi juos mokytis pasirinkę mokiniai, jie vyks III-IV gimnazijos klasėse.

Projekte numatyti du tarpiniai lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimai: pirmasis skirtas kalbėjimui, antrasis – skaitymui, teksto supratimui ir literatūros bei kultūros pažinimui. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine numatyta pateikti su rašymu susijusias užduotis: grožinio teksto interpretavimą ir probleminio klausimo pateikto grožinio teksto pagrindu svarstymą, remiantis kultūrine patirtimi.

Matematikos pirmojo ir antrojo tarpinio patikrinimo užduotys bus sudarytos iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje reikės atlikti uždarojo tipo uždavinius ir atsakyti į kelių tipų klausimus, antrojoje dalyje bus pateikti trumpojo atsakymo uždaviniai ir klausimai. Matematikos brandos egzamine reikės atlikti užduotis, pateikiant ir uždavinių sprendimą, ir jų atsakymus.

Atnaujintame projekte pateikti lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, pirmosios ir antrosios užsienio kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos tarpinių patikrinimų ir egzaminų užduoties aprašai.

Su atnaujintu Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) aprašų projektu galima susipažinti čia.

Skip to content