I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Į klases – su užsienio stažuotėse įgyta patirtimi ir naujomis idėjomis

2023-03-02

Šiais metais 120 bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sudarė galimybes pasitobulinti trumpalaikėse stažuotėse.

Penkių dienų stažuotės vyksta Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Lenkijoje, Olandijoje,  Prancūzijoje ir Norvegijoje. Jose dalyvauja gimtosios kalbos, gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, technologijų, pradinio ugdymo, užsienio kalbų mokytojai.

Stažuočių metu dalyviai aplanko ne mažiau kaip tris su stažuotės tema susijusias užsienio šalies švietimo institucijas, susipažįsta su jų veikla, ypatumais, metodikomis, pasiekimais, geraisiais pavyzdžiais, mokytojų kompetencijos tobulinimu.

„Trumpalaikės stažuotės užsienyje – galimybė mūsų mokytojams pernelyg netrikdant ugdymo proceso savo mokyklose praplėsti profesinį akiratį, patobulinti dalykines kompetencijas, susipažinti su kolegų užsienyje patirtimi ir įžvalgomis. Neabejoju, kad parsivežti įspūdžiai, idėjos, žinios bus kūrybiškai pritaikytos mūsų mokyklose, naujomis spalvomis praturtins pedagoginio darbo kasdienybę“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Iš viso NŠA šiais metais surengs 12 trumpųjų užsienio stažuočių. Kiekvienoje dalyvauja po 10 mokytojų. Į NŠA kvietimą mokytojams dalyvauti trumposiose stažuotėse užsienyje atsiliepė ir paraiškas pateikė 437 mokytojai. Iš jų, pagal stažuočių užsienyje dalyvių atrankos kriterijus, buvo atrinkta 120 mokytojų.

Trumposios stažuotės organizuojamos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Juo NŠA siekia sudaryti sąlygas mokytojams susipažinti su gerąja užsienio šalių pedagogine patirtimi, tobulinti kompetencijas, orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą, atkreipti dėmesį į aktualias temas, tokias kaip klasės įvairovė, daugiakultūriškumas, specialiųjų poreikių vaikų atpažinimas bei pagalba jiems.

Skip to content