I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įpusėjo studijos projekto „Tęsk“ lėšomis studijuojantiems pedagogams

2023-03-21

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – jau nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinių ar pedagoginės specializacijos kompetencijų ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju (pedagogu). Projekto „Tęsk“ lėšomis 2018–2022 mokslo metais papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 799 dalyviai.

Pastaruoju metu Lietuva gana daug dėmesio skiria įtraukiojo ugdymo tikslams įgyvendinti. Pastebima, kad mokinių ir jų ugdymosi poreikių įvairovė mokyklose, laikui bėgant, jau tampa norma. Valstybė investuoja į tai, kad visi mokiniai ugdymo įstaigose gautų reikiamą pagalbą, kuri atitiktų jų poreikius, tačiau susiduriama su specialiųjų pedagogų ir logopedų trūkumu. Specialieji pedagogai ir logopedai įtraukiojo ugdymo procesuose atlieka ypač svarbų vaidmenį, užtikrindami reikalingą pagalbą mokiniams, turintiems individualių poreikių dėl negalių ar raidos sutrikimų. Todėl tuo tikslu ir kvietėme pedagogus dalyvauti atrankoje ir įgyti aukščiau minėtas papildomas dalykines kompetencijas.

Nuo 2022 metų pavasario į specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų studijas buvo pakviesti ir lig šiolei sėkmingai studijuoja 248 pedagogai. Jie turėjo galimybę rinktis studijas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ir Vytauto Didžiojo universitete įgyti specialiojo pedagogo, logopedo, regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogo) ir klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) kompetencijas. Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijose pasirengiama ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių ir sutrikimų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų komandose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokytojus.

O nuo 2022 m. rudens 86 pedagogai, įveikę atrankas, sėkmingai studijuoja siekdami įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos ar technologijų dalykinę kompetenciją Vilniaus universitete arba Vytauto Didžiojo universitete.

Planuojama, kad projekto „Tęsk“ lėšomis 2022–2023 mokslo metais sėkmingai visiems pradėjusiems pedagogams pabaigus studijas bus finansuojamos 334 studijų vietos.

 

Daugiau informacijos teikiama el. paštu rita.baskiene@nsa.smm.lt

Skip to content