I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pokyčiai ir patirtis: kaip ruošiamasi atnaujintų ugdymo programų diegimui?

2023-04-04

Nuo šių metų rugsėjo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bus pradėtos diegti atnaujintos ugdymo programos. Šiandien Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) aptarti pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį klausimai. Nors radikalių permainų nėra, skiriamas išskirtinis dėmesys mokytojams padėti pasirengti dirbti su atnaujintomis programomis.

Nors dauguma iš 47 atnaujintų ugdymo programų bus pradėtos diegti tik naujais mokslo metais, dalis jų jau taikoma dabar. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinamos Priešmokyklinio ugdymo ir Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programos. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos visų dalykų programos bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse bei III gimnazijos klasėse, likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, paskutinį kartą ugdymo programos buvo atnaujintos prieš dešimtmetį, todėl jų turinį nuspręsta atnaujinti dėl švietime įvykusių pokyčių, naujausių mokslo pasiekimų, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatų, tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijų. Bendrąsias programas po ilgų ir išsamių diskusijų, atsižvelgus į švietimo bendruomenės teiktus pasiūlymus, parengė iš mokytojų praktikų bei mokslininkų sudarytos rengėjų grupės.

Tarp svarbiausių atnaujintų programų pokyčių – į kompetencijas orientuotas ugdymas, galimybė mokytojams savo nuožiūra rinktis trečdalį savo mokomo dalyko turinio, tarpdalykinio ugdymo stiprinimas.

„Apibendrinę įgyvendintas veiklas, skirtas pasiruošti atnaujintų ugdymo programų diegimui, matome, kad esame sukaupę įvairių pagalbos priemonių. Jos yra atviros ir prieinamos visiems, jomis galima naudotis sau patogiu laiku ir atsirinkus aktualiausią medžiagą, pasiruošti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. Žinoma, pirmas ir svarbiausias žingsnis – susipažinti su atnaujintomis ugdymo programomis“, – sako NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos mokytoja Renata Slavinskienė, dalindamasi atnaujinto ugdymo turinio diegimu, taip pat pabrėžė, kad pirmiausia reikia susipažinti su programa: „Nors programos dokumentas nemažas, tačiau pati programa gerai sustruktūruota, todėl skaityti nesudėtinga. Patogu naudoti ir interaktyviu turiniu, kuris palengvina navigaciją“.

Pabrėžtina, kad programos atnaujintos, o ne parengtos visai naujos, todėl jose nėra radikalių permainų, dėl kurių mokytojams būtų sudėtinga atnaujinti savo veiklas. Siekiant palengvinti pasiruošimą, jiems teikiama įvairios pagalbos priemonės. Tarp jų – praktinės diegimo rekomendacijos mokytojams dalykininkams praktiniais pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiais; šiemet prasidėję mokymai daugiau nei 5 tūkst. pedagogų, viešųjų konsultacijų ciklas specialiai suburtoms savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms; konsultacijos su užsienio ekspertais, kurie dalijosi gerąja kitų šalių praktika; šiuo metu vykstančios mokytojams dalykininkams skirtos hibridinės konferencijos.

Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose turi prieigą prie visos mokymų medžiagos savarankiškam mokymuisi NŠA informacijos sklaidos kanaluose.

Kitą savaitę startuoja registracija į tikslines konsultacijas lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams. Konsultacijų temos bus formuojamos, atsižvelgiant į pačių mokytojų poreikį. Planuojamos jungtinės arba individualios konsultacijos.

KTU Inžinerijos licėjaus direktorius Dainius Žvirdauskas atkreipė dėmesį, kad atnaujinto ugdymo turinio diegimas yra procesas, kurio sėkmingam rezultatui pasiekti reikia daugiau konstruktyvaus pokalbio, bendradarbiavimo ir pagalbos vieni kitiems.

Skip to content