I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Abiturientai ir dešimtokai pasitikrino matematikos žinias ir gebėjimus

2023-04-06

Daugiau nei 73 proc. Lietuvos mokyklų abiturientų pasinaudojo galimybe pasitikrinti savo pasirengimą matematikos brandos egzaminui dalyvaudami elektroniniame bandomajame įsivertinime. Bandomąjį testą atliko ir dešimtokai, kurie po mėnesio laikys matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).

Šiemet Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengtą matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testą atliko 12,1 tūkst. į valstybinį matematikos brandos egzaminą užsiregistravusių abiturientų. Jie vidutiniškai surinko 9,5 taško iš 22 galimų Praėjusiais metais mokiniai vidutiniškai surinko 7,5 taško iš tiek pat galimų.

Bandomojo įsivertinimo užduotys atitiko egzamino programos proporcijas pagal mokymosi kursus, tematiką, tikrinamus gebėjimus ir veiklos sritis. Jos buvo vertinamos automatiškai.

Matematikos žinias ir gebėjimus noriai tikrinosi ir dešimtokai: šiais metais pirmą kartą vyko matematikos PUPP bandomasis patikrinimas, kuriame dalyvavo 23,3 tūkst. mokinių. Mokinių surinktų taškų vidurkis siekė 16,7 iš 45 galimų surinkti taškų.

Dešimtokai turėjo galimybę atsakyti į klausimus apie testą ir jį įvertinti. Daugiau kaip 50 proc. mokinių teigė, kad testas jiems buvo sunkus, apie 37  proc. – vidutinio sunkumo.

„Vidutinis per bandomąjį matematikos brandos egzaminą surinktų taškų skaičius didėja, šiemet jis išaugo 2 taškais. Tačiau nerimą kelia išliekantys silpni dešimtokų PUPP pasiekimai. Tai tam tikra repeticija prieš tikruosius patikrinimus, mokiniai dar turi laiko pastiprinti įgūdžius reikiamomis temomis. Atsižvelgiant į dešimtokų suteiktą grįžtamąjį ryšį, matematikos PUPP užduočiai atlikti skirtas laikas bus ilginamas 20 minučių“, – sako NŠA direktorė R. Krasauskienė.

Po bandomojo PUPP mokytojai turėjo galimybę keturias dienas vertinti mokinių darbus tokioje pačioje vertinimo aplinkoje kaip ir per tikrąjį PUPP, su visa klase analizuoti mokinių pateiktus uždavinių atsakymus bei sprendimus.

Bandomojo matematikos dvyliktokų pasitikrinimo ir bandomojo matematikos PUPP rezultatus, apibendrintus pagal tematikos ir gebėjimų pjūvius, NŠA artimiausiu metu pateiks mokykloms, kad mokytojai ir jų mokiniai jais pasinaudotų ruošdamiesi patikrinimams, spręsdami tikslingas užduotis ir aiškindamiesi jų sprendimo būdus.

Kartu su mokinių rezultatais mokyklos gaus ir duomenis, kaip mokiniai elgėsi patikrinimo metu. Elektroninėje užduočių atlikimo sistemoje automatiškai fiksuojama, jei paliekamas testavimo aplinkos langas, bandoma atverti kitus kompiuterio langus ar daromos ekrano nuotraukos. Šie veiksmai gali kelti pagrįstų abejonių dėl savarankiškumo atliekant testą ir rezultatų objektyvumo. Per bandomąjį pasitikrinimą tokių atvejų fiksuota apie 2800. Tikrojo PUPP metu mokinys gali būti šalinamas iš pasiekimų patikrinimo arba jo darbas nevertinamas, jei naudojasi draudžiamomis priemonėmis.

Matematikos valstybinis brandos egzaminas vyks birželio 14 d., o PUPP startuoja gegužės 15 d.

Skip to content