I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dalykininkams – metodinė medžiaga ruošiantis programų diegimui

2023-04-07

Ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) mokytojams pristato metodinius leidinius bei filmus, skirtus tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Aktualią medžiagą gali rasti kalbų, IT, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, fizinio, dorinio, meninio bei technologijų ugdymo mokytojai, taip pat pradinio ugdymo pedagogai.

Leidiniuose ir filmuose apžvelgiamas pasirengimas dirbti su atnaujintomis bendrosiomis programomis, pristatomi atlikti tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika.

Be to, dėmesys skiriamas ir bendrųjų kompetencijų, aktualių pedagogų kasdieninėms užduotims atlikti, tobulinimui.

Išskiriamos bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos, komunikacijos ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo bei bendrakultūrinė ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijų tobulinimas.

Šią ir visą pasiruošimo diegti atnaujintą turinio medžiagą / priemones rasite Švietimo portale >>>>

Leidiniai ir filmai parengti įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Skip to content