I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Lietuvos mokyklose – dešimtokų pasiekimų patikrinimas

2023-05-10

Šiandien Lietuvos mokyklose prasideda elektroninis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP), kurį organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Šiais mokslo metais pasiekimų patikrinime dalyvauja 26551 (praėjusiais metais – 26110) mokinys.

„Permainų vykdant šių metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus nėra. Jie vyksta taip pat kaip ir ankstesniais metais. Jau sukaupta nemaža patirtis darbo su elektronine testavimo ir vertinimo sistema, todėl procesas mokykloms tapo įprastas. Dešimtokai taip pat turėjo galimybę išmėginti elektroninę testavimo sistemą per bandomąjį matematikos patikrinimą. Tuo pačiu jie galėjo ir pasitikrinti, ko turėtų pasimokyti papildomai, kad pasiektų geriausių rezultatų“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

PUPP prasideda lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimu raštu. Šį patikrinimą sudaro dvi dalys: per pirmąją dešimtokai turi atlikti teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo užduotis, antroji dalis skirta teksto kūrimo užduočiai. Iš viso patikrinimui skirtos 3 valandos. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas žodžiu organizuojamas mokyklos nuožiūra ugdymo proceso metu.

Vėliau dešimtokai dar laikys matematikos, o mokyklose tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis – ir gimtosios baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.

Dešimtose klasėse ugdymo proceso pabaigoje organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose dalyvauja visi mokiniai, kurie elektroniniu būdu juos laiko savo mokyklose. Užduotis moksleiviai turi atlikti savarankiškai neišeidami (neatsijungdami) iš elektroninės testavimo sistemos lango, nesinaudodami jokia neleistina pašaline pagalba. Patikrinimų metu dešimtokai gali naudotis skaičiuotuvu, kuris įdiegtas elektroninėje užduočių atlikimo sistemoje, arba asmeniniu skaičiuotuvu be tekstinės atminties. Taip pat turėti lapą su matematikos PUPP formulėmis. Per lietuvių kalbos PUPP galima naudotis mokykliniais rašybos ir kirčiavimo žodynais arba dabartinės lietuvių kalbos žodynais.

Užduočių atlikimo sistemoje automatiškai fiksuojama, jei paliekamas testavimo aplinkos langas, bandoma atverti kitus kompiuterio langus, daromos ekrano nuotraukos ar naudojamasi kitu monitoriumi. Šie veiksmai vertintojams gali kelti pagrįstų abejonių dėl savarankiškumo atliekant užduotis ir rezultatų objektyvumo. Mokinys gali būti paprašytas iš pasiekimų patikrinimo išeiti arba jo darbas nevertinamas, jei naudojasi draudžiamomis priemonėmis, nevykdo vykdytojo nurodymų.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, PUPP vykdymas ar užduotys yra atitinkamai pritaikytos. Apie tai, kaip bus vykdomas pasiekimų patikrinimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, sprendžia mokyklų vadovai, atsižvelgdami į pedagoginių psichologinių tarnybų individualias rekomendacijas mokiniams.

Šiais metais, kaip ir ankstesniais, PUPP nėra perlaikomas. Pakartotiniame pasiekimų patikrinime galės dalyvauti tik tie, kuriems neatvykus pasiekimų patikrinimas dėl įvairių pateisinamų priežasčių mokyklos vadovo sprendimu bus atidėtas.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas raštu vykdomas gegužės 10-11 d., matematikos – gegužės 15-16 d., gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – gegužės 18-19 d.

Planuojama, kad visų PUPP rezultatai mokykloms bus paskelbti iki birželio 12 dienos.

Skip to content