I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Išleisti pirmieji atnaujintas ugdymo programas atitinkantys vadovėliai

2023-05-22

Pirmieji atnaujintas ugdymo programas atitinkantys vadovėliai, iš kurių jau nuo rugsėjo 1 d. galės pradėti mokytis mokiniai, pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA).

NŠA Vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie du lietuvių kalbos ir literatūros bei du matematikos vadovėlius, skirtus 1 klasei. Vadovėliai atitinka atnaujintas ugdymo programas, kurios mokyklose bus pradėtos diegti nuo naujų mokslo metų.

Lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlis 1 klasei (1 dalis iš 3-jų) priklauso serijai „Taip!“, kurios vadovėlių metodinė sandara orientuota į vaiko savarankiškumą, kompetencijų ugdymą. Tai pačiai vadovėlių serijai priklauso ir naujas matematikos vadovėlis 1 klasei (1 dalis iš 3-jų), kuris padės mokiniams atrasti ir taikyti matematiką. Dar du vadovėliai (1 dalys iš 3-jų) lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai – iš vadovėlių serijos „Maži milžinai“.

Informacija apie atnaujintas ugdymo programas atitinkančius vadovėlius yra skelbiama Vadovėlių duomenų bazėje, viešai prieinamoje Švietimo portale (emokykla.lt), gavus leidyklos prašymą. Prašymą įtraukti visus keturis vadovėlius į Vadovėlių duomenų bazę pateikė leidykla „Šviesa“.

Remiantis Nacionalinės švietimo agentūros atlikta leidyklų apklausa, numatoma rengti 52 naujus vadovėlius 1-11 klasėms: lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, matematikai, geografijai, biologijai, gamtos mokslams, visuomeniniam ugdymui, astronomijai, fizikai, ekonomikai ir verslumui. Taip pat leidyklos ketina atnaujinti 94 vadovėlius 1-12 klasėms: lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai, gamtos mokslams, geografijai, istorijai, biologijai, fizikai, ekonomikai ir verslumui, užsienio kalbai (rusų), informatikai.

Pagal leidyklų pateiktą informaciją planuojama, kad nauji vadovėliai turėtų būti išleisti šių metų antrąjį pusmetį. Leidėjai numatę, kad vadovėlių atnaujinimas vyks palaipsniui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiais metais papildomai prie mokinio krepšelio lėšų planuoja skirti apie 8,5 mln. eurų iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų Lietuvoje išleistiems vadovėliams įsigyti.

Skip to content