I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA pradeda skelbti ilgalaikių planų pavyzdžius 

2023-05-26

Padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia naudotis parengtais ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiais.

Šiuo metu yra paskelbta apie 80 planų pavyzdžių skirtingiems mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad palaipsniui bus pateikta dar apie 1­00 pavyzdžių.

Planus rasite Švietimo portale prie atitinkamų bendrųjų programų (Bendroji programa > Ištekliai > Planai, kita).

Šiuo metu pateikti 13-os dalykų pavyzdžiai visoms klasėms: pirmosios ir antrosios užsienio kalbų, gamtos mokslų, fizikos, astronomijos, biologijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos, fizinio ugdymo, inžinerinių technologijų, psichologijos ir teisės. 2 dalykų pavyzdžiai pateikti nelyginėms klasėms – etikos ir evangelikų liuteronų tikybos, kiti – pavieniai (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informatikos, technologijų, ekonomikos ir verslumo).

Ilgalaikiuose planuose pateikiamas valandų paskirstymas mokymo(si) turinio temoms ir, priklausomai nuo dalyko, kita naudinga informacija.

Pavyzdžiai mokykloms padės planuoti ugdymo turinio pritaikymą pagal mokinių poreikius, kompetencijų ugdymą, integraciją, projektinius darbus, tvarkaraštį ir kitų galimybių panaudojimą.

Dalykui skirtų metinių ir savaitinių pamokų skaičius nurodytas Bendruosiuose ugdymo planuose. Atnaujintų BP dalykų turinys (išskyrus vidurinio ugdymo) pateiktas apimant 70 procentų numatytų metinių pamokų. Likusius 30 procentų mokytojas gali užpildyti pasirinktu turiniu, skirti laiko mokinių žinioms ir pasiekimams įtvirtinti, integruotoms pamokoms ir pan.

Siūlomus ilgalaikio planavimo principus, planų formas ir turinio struktūrą pasirenka ir nustato pačios mokyklos.

Skip to content