I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tęsiamos tikslinės konsultacijos lituanistams ir matematikams dėl atnaujinto ugdymo turinio diegimo

2023-05-29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tęsia tikslines konsultacijas lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams, norintiems pagilinti savo žinias apie atnaujintas bendrąsias programas ir pasirengti jų diegimui. Birželį suplanuotos 24 konsultacijos.

Šias specialias konsultacijas NŠA rengia nuo balandžio. Per du mėnesius įvyko per 30 konsultacijų. Jose dalyvavo beveik 400 mokytojų.

Konsultacijų tikslas – sudaryti mokytojams galimybę tiesiogiai pasitarti su ekspertais, gauti atsakymus į rūpimus klausimus rengiantis darbui su atnaujintomis programomis. Siekiant efektyvumo, darbas organizuojamas nedidelėse konsultacijų grupėse.

Birželį numatyta surengti 14 matematikai skirtų konsultacijų, lietuvių kalbai pradinių klasių mokytojams – 11 konsultacijų. Susitikimų temos pasirinktos atsižvelgiant į apklausose išsakytą mokytojų poreikį.

Matematikos dalykui skirtose konsultacijose mokytojai susipažins su pokyčiais atnaujintoje pradinio ugdymo matematikos programoje bei atnaujintų programų įgyvendinimo rekomendacijomis, aptars pamokos organizavimo būdus, gilinsis į efektyvius mokymo metodus.

Lietuvių kalbai skirtose konsultacijose bus pristatytas atnaujintas lietuvių kalbos ugdymo turinys pradiniame ugdyme, mokytojai aptars veiklos planavimo ir organizavimo  aspektus ugdant kompetencijas, gilinsis į mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo bei individualios pažangos stebėsenos temas.

Konsultacijas organizuoja NŠA kartu su Kauno švietimo inovacijų centru. Konsultacijos vyks iki gruodžio.

Į konsultacijas būtina išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas.

Birželio konsultacijų pradinių klasių mokytojams (lietuvių kalbos) grafikas ir registracija

Birželio konsultacijų matematikos mokytojams grafikas ir registracija 

Skip to content