I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Ilgalaikių planų pavyzdžiai – visoms atnaujintas programas diegiančioms klasėms

2023-06-26

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) jau parengė 322 ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžius, kurie padės mokytojams lengviau pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui.

Iš šių pavyzdžių skirtingiems mokomiesiems dalykams, apie 190 planų skirta visoms klasėms, kurios nuo rugsėjo pradės įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. atnaujintos visų dalykų programos bus pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse bei III gimnazijos klasėse, įtraukiant fiziką nuo 8 klasės, o likusiose klasėse – nuo 2024 m.

Planai prieinami Švietimo portale prie atitinkamų bendrųjų programų (Bendroji programa > Ištekliai > Planai, kita).

Ilgalaikiuose planuose pateikiamas valandų paskirstymas mokymo(si) turinio temoms ir, priklausomai nuo dalyko, kita naudinga informacija.

Pavyzdžiai mokykloms padės planuoti ugdymo turinio pritaikymą pagal mokinių poreikius, kompetencijų ugdymą, integraciją, projektinius darbus, tvarkaraštį ir kitų galimybių panaudojimą.

Dalykui skirtų metinių ir savaitinių pamokų skaičius nurodytas Bendruosiuose ugdymo planuose. Atnaujintų BP dalykų turinys (išskyrus vidurinio ugdymo) pateiktas apimant 70 procentų numatytų metinių pamokų. Likusius 30 procentų mokytojas gali užpildyti pasirinktu turiniu, skirti laiko mokinių žinioms ir pasiekimams įtvirtinti, integruotoms pamokoms ir pan.

Siūlomus ilgalaikio planavimo principus, planų formas ir turinio struktūrą pasirenka ir nustato pačios mokyklos.

Daugiau informacijos apie pasiruošimą diegti atnaujintas programas >>>>

Skip to content