I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Abiturientai gali sužinoti pirmųjų šešių brandos egzaminų rezultatus

2023-07-11

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia šešių valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (vokiečių ir prancūzų), geografijos bei biologijos – rezultatus.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatai išlaiko gerėjančias tendencijas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą šiemet laikė 16948 kandidatai. Egzaminą išlaikė 92,8 proc., o šimtukus gavo 342 kandidatai, t. y. 2 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų. Praėjusiais metais išlaikiusiųjų šį egzaminą buvo kiek mažiau (92 proc.), tačiau kiek daugiau gavusių aukščiausią įvertinimą (2,2 proc.).

Dauguma kandidatų šiemet rinkosi samprotavimo rašinį temą „Nuo ko priklauso asmens savivertė?“ – ją gvildeno 10746 kandidatai. Antroji pagal populiarumą – literatūrinio rašinio tema „Moters vaizdavimas literatūros kūriniuose“. Ją pasirinko 4300 kandidatų. 1044 kandidatai apsisprendė rašyti samprotavimo rašinį tema „Ar žemdirbiškoji kultūra aktuali šiuolaikiniam žmogui?“, o literatūrinio rašinio tema „Visuomenės tobulinimo siekiai literatūroje“ sulaukė 758 kandidatų dėmesio.

Egzamino neišlaikiusiųjų šiemet mažiau nei pernai: egzamino neišlaikė 7,2 proc. kandidatų, 2022 m. – 8 proc.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymo riba – 30 taškų iš 100 galimų. Egzamino rezultatų vidurkis – 56,3 taškai (pernai – 55,9).

Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, laikys mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje liepos 13 d. Išsamesnės informacijos apie egzamino perlaikymą reikia teirautis savo mokykloje.

2022/2023 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

Matematikos egzamino rezultatai geresni nei praėjusiais metais

Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 14334 kandidatai, pusantro šimto mažiau nei praėjusiais metais. Egzaminą išlaikė 84,6 proc. kandidatų (2022 m. – 64,6 proc., 2021 m. – 84,8 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 179 kandidatai, tai sudaro 1,2 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų (2022 m. – 0,8 proc.).

Norint gauti aukščiausią įvertinimą šių metų egzamine, reikėjo surinkti 56 – 60 taškų. Matematikos egzamino išlaikymo riba – 10 taškų iš 60 galimų. Egzamino rezultatų vidurkis siekia 23,9 taško (2022 m. – 16,3, 2021 m. – 21,9).

Egzamino neišlaikė per 2000 kandidatų arba 15,4 proc. (2022 m. – 35,4 proc., 2021 m. – 15,2 proc.).

Šiemet NŠA parengtą matematikos mokymosi pasiekimų įsivertinimo testą balandžio mėn. atliko 12,1 tūkst. į valstybinį matematikos brandos egzaminą užsiregistravusių abiturientų. „Vidutinis per bandomąjį matematikos brandos egzaminą surinktų taškų skaičius šiemet išaugo 2 taškais lyginant su praėjusiais metais. Šis rezultatas leido tikėtis ir geresnių įvertinimų per matematikos valstybinį brandos egzaminą. Jis taip pat parodė, kad abiturientai išties egzaminui ruošėsi nuosekliai visus metus“, – sako laikinai Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigas einantis Aidas Aldakauskas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, konsultuodamasi su ekspertais, yra parengusi ilgalaikį matematikos mokymo ir mokymosi gerinimo 2023-2030 m. planą. Jame numatytos ilgalaikės kompleksiškos ir trumpesnio periodo priemonės, galinčios pagerinti artimiausių metų rezultatus.

2022/2023 matematikos valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) egzaminus išlaikė visi kandidatai

Šiais metais ir vokiečių, ir prancūzų kalbų valstybinius egzaminus laikė mažiau kandidatų nei praėjusiais metais: vokiečių – 28 kandidatai (2022 m. – 53), prancūzų – 15 kandidatų (2022 m. – 22). Kaip ir penai egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę kandidatai.

Užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių) egzaminus sudarė 4 dalys: klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas. Kiekviena egzamino dalis – ketvirtadalis bendro vertinimo. Šių egzaminų išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Šimto balų įvertinimą vokiečių kalbos egzamine gavo 6 kandidatai, t. y. 21,4 proc. visų laikiusiųjų egzaminą (2022 m. – 18,9 proc.), prancūzų kalbos egzamine aukščiausią įvertinimą pasiekė 1 kandidatas. Praėjusiais metais nė vienam kandidatui nepavyko surinkti reikiamo taškų skaičiaus aukščiausiam įvertinimui gauti.

2022/2023 Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

2022/2023 Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

Geografijos ir biologijos egzaminus laikė daugiau kandidatų

Šiais metais geografijos valstybinį brandos egzaminą laikė per 510 kandidatų, o biologijos valstybinį brandos egzaminą – per 240 kandidatų daugiau nei praėjusiais metais.

Geografijos egzaminą šių metų brandos egzaminų pagrindinėje sesijoje laikė 3949 kandidatai. Egzaminą išlaikė 98,6 proc. kandidatų (2022 m. – 99,2 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 7 kandidatai, t. y. 0,2 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų (2022 m. – 0,3 proc.).

Egzamino rezultatų vidurkis – 48,3 taško, panašus į 2021 ir 2020 metų. Praėjusiais metais jis siekė 51,6 taško. Kandidatų darbų vertintojai atkreipė dėmesį, kad šiemet kandidatams sunkiau sekėsi atlikti užduotis, reikalaujančias palyginimų, analizės, argumentavimo pagal duotus informacinius šaltinius, nors šios užduotys būna egzamine kiekvienais metais.

2022/2023 geografijos valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

Biologijos egzaminą laikė 5785 kandidatai. Egzaminą išlaikė 97,8 proc. kandidatų (2022 m. – 96,3 proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 51 kandidatas, t. y. 0,9 proc. visų egzaminą laikiusių kandidatų (2022 m. – 0,3 proc.). Egzamino rezultatų vidurkis – 49,5 taško, praėjusiais metais jis siekė 47 taškus.

2022/2023 biologijos valstybinis brandos egzaminas. Taškų-balų atitikties lentelė

Abiejų šių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba – 16 taškų iš 100 galimų.

Individualūs balai – rezultatų sistemoje

Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti prisijungę prie brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos – https://rezultatai.nsa.smm.lt su mokykloje gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu. Jungiantis pirmą kartą, privaloma pasikeisti slaptažodį. Jo nepasikeitus, kitą kartą prisijungti nebebus galima.

Rezultatus galima sužinoti ir prisijungus per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“  (https://www.epaslaugos.lt).

Jei nepavyksta prisijungti nei vienu iš galimų būdų (per „Elektroninius valdžios vartus“ arba su prisijungimo vardu bei slaptažodžiu) pabandžius kelis kartus, kreiptis el. paštu rezultatai@nsa.smm.lt ir pateikti savo vardą, pavardę bei prisijungimo vardą. Slaptažodis bus atkurtas į pradinį. Tai galima padaryti ir paspaudus mygtuką „Pamiršau slaptažodį“, atsidariusiame lange įvedus prisijungimo vardą, gautą mokykloje, ir paspaudus mygtuką „Atstatyti“. Po šio veiksmo slaptažodis bus atstatytas į pradinį.

Po rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu. Prieš teikiant apeliacijas rekomenduojama susipažinti su egzaminų darbų vertinimo instrukcijomis www.nsa.smm.lt. Visos apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 26 d.

Visų  egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 13 d., o pakartotinės brandos egzaminų sesijos – iki liepos 17 d.

 Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content