I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Studijas projekto „Tęsk“ lėšomis jau baigė 244 pedagogai

2023-07-20

  

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – jau nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykinių ar pedagoginės specializacijos kompetencijų ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju (pedagogu). Projekto „Tęsk“ lėšomis 2018–2022 mokslo metais papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją įgijo 799 dalyviai.

Nuo 2022 metų pavasario į specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų studijas buvo pakviesti ir jau sėkmingai šias studijas baigė 244 pedagogai. Jie turėjo galimybę rinktis studijas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje arba Vytauto Didžiojo universitete ir įgyti specialiojo pedagogo, logopedo, regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogo) bei klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) kompetencijas.

O nuo 2022 m. rudens 84 pedagogai sėkmingai studijuoja, siekdami įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos ar technologijų dalykinę kompetenciją Vilniaus universitete arba Vytauto Didžiojo universitete. Šalyje, stingant gamtos ir tiksliųjų mokslų vaikus mokančių pedagogų, įgiję šias dalykines kompetencijas, galės sėkmingai dirbti ugdymo įstaigoje.

Planuojama, kad projekto „Tęsk“ lėšomis 2022–2023 mokslo metais jau pabaigusiems ir šiuo metu dar sėkmingai studijuojantiems pedagogams bus finansuojamos 328 studijų vietos.

Daugiau informacijos teikiama el. paštu olivija.bubnele@nsa.smm.lt.

Skip to content