I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami svarstyti 2023–2024 mokslo metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, tarpinių atsiskaitymų ir Brandos egzaminų tvarkaraščių projektai

2023-07-24

Svarstymui pateikti 2023–2024 mokslo metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių projektai.

Su projektais galima susipažinti čia >>>>

Tvarkaraščiai rengti atsižvelgiant į 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus.

Pasiūlymus, kurių pagrindu būtų galima tobulinti tvarkaraščius, galima siųsti el. paštu smmin@smsm.lt iki rugpjūčio 11 d.

Taip pat skelbiami Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo bei Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo projektai.

Skip to content