I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami fizikos, istorijos, užsienio kalbos užduočių pavyzdžiai

2023-08-11

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia fizikos, istorijos tarpinių patikrinimų ir pirmosios užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių ir vertinimo kriterijų pavyzdžius.

Fizikos ir istorijos užduočių pavyzdžiai viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt). Užduotis galima praktiškai išbandyti savarankiškai jas atliekant sistemoje.

Pirmosios užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių ir vertinimo kriterijų pavyzdžiai skelbiami NŠA interneto svetainėje.

Nuo rugsėjo 1-osios pradėjus mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas, keisis ir mokinių pasiekimų išorinis vertinimas viduriniame ugdyme. Šių mokslų metų naujovė – tarpiniai patikrinimai, kuriuos laikys III gimnazijos klasės mokiniai (vienuoliktai).

Siekiant iš anksto supažindinti mokytojus ir mokinius su būsimais tarpiniais patikrinimais, rengiami ir išbandomi skirtingų mokomųjų dalykų patikrinimų užduočių pavyzdžiai, vertinimo instrukcijos, užduočių atitikimo atnaujintoms programoms pagrindimai. Po užduočių išbandymų bus skelbiami ir mokinių atsakymų pavyzdžiai pagal pasiekimų lygius.

Taip pat rengiami ir bus išbandomi brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai. Egzaminus pagal atnaujintas programas mokiniai laikys 2025 m., t. y. po dviejų metų.

Fizikos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pateikiamas testas su atsakymų variantais. Antroje dalyje – struktūriniai klausimai iš kurių vienas skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti.

Istorijos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdį sudaro dvi dalys. Kiekvienoje iš jų pateikiami uždarojo tipo klausimai.

Kartu su pirmosios užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių pavyzdžiais, NŠA skelbia užduočių vertinimo lentelę, pagrindžiančią užduočių atitiktį atnaujintai programai ir B2+ kalbos mokėjimo lygio reikalavimams. Užduočių pavyzdžių rengėjai atkreipia dėmesį, kad didesnis dėmesys skiriamas būtent vertinimui, o naujosios užduotys nedaug skirsis nuo ankstesnių.

Pirmųjų užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) brandos egzamino rašymo dalies užduočių vertinimo lenteles numatyta parengti šį rudenį. Pirmųjų užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžiai paskelbti anksčiau. Jie viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt). Užduočių pavyzdžius galima ne tik peržvelgti, bet ir atlikti.

Užduočių pavyzdžiai pateikti viešam švietimo bendruomenės aptarimui, numatoma organizuoti viešąsias konsultacijas. Jei bus pateikta pasiūlymų, rekomendacijų, užduotys bus koreguojamos.  Pasiūlymai teikiami el. paštu info@nsa.smm.lt iki rugpjūčio 25 d.

Kitų dalykų tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

Skip to content