I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami chemijos, filosofijos, ekonomikos užduočių pavyzdžiai

2023-08-16

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia chemijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius.

Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių, atitinkančių Vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo šio rugsėjo pradėjus mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas.

Užduočių pavyzdžiai viešai prieinami NŠA interneto svetainėje ir informacinėje testavimo sistemoje BETA  (https://beta.etestavimas.lt).

Vidurinio ugdymo programą nuo šių mokslo metų papildys nauji mokomieji dalykai – filosofija bei ekonomika ir verslumas. Šie dalykai yra privalomai pasirenkami iš visuomeninio ugdymo mokslų grupės. Jų mokoma(si) III–IV gimnazijos klasėse.

Šių dalykų tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius sudaro po dvi dalis: pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo bei struktūriniai klausimai, parengti pagal III gimnazijos klasės mokymosi turinį.

Filosofijos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdys remiasi šiomis mokymosi turinio sritimis: filosofijos ištakos ir kilmė, pažinimo problema.

Ekonomikos ir verslumo tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdys, apima šias mokymosi sritis: orientavimasis rinkoje ir verslo organizavimas ir verslumo gebėjimų ugdymasis.

Ir filosofijos, ir ekonomikos ir verslumo abiejų tarpiniųpatikrinimų maksimali galimų surinktų taškų suma siekia 40 taškų.

Chemijos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdys parengtas remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu. Užduoties pavyzdį sudaro dvi dalys: pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo bei struktūriniai klausimai, kurie skirti tiriamosios veiklos bei duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, kuris papildomas diagramomis, paveikslais, schemomis ar lentelėmis. Atlikus visą užduotį maksimali surinktų taškų suma siekia 40 taškų.

Užduočių pavyzdžiai pateikti viešam švietimo bendruomenės aptarimui, numatoma organizuoti viešąsias konsultacijas. Jei bus pateikta pasiūlymų, rekomendacijų, užduotys bus koreguojamos.  Pasiūlymai teikiami el. paštu info@nsa.smm.lt iki rugpjūčio 25 d.

Kitų dalykų patikrinimų užduočių pavyzdžiai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

Skip to content