I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros ir kitų dalykų egzaminų užduočių pavyzdžiai

2023-08-17

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia lietuvių kalbos ir literatūros, filosofijos, istorijos ir geografijos brandos egzaminų užduočių pavyzdžius.

Brandos egzaminų užduočių, atitinkančių Vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo šio rugsėjo pradėjus mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas.

Užduočių pavyzdžiai viešai prieinami

NŠA interneto svetainėje viešai prieinami lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio ir bendrojo kurso brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai, egzamino rašymo užduoties vertinimo principai, kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos vertinimo kriterijai ir instrukcija, teksto interpretacijos užduoties vertinimo kriterijai ir taškai.

Ir bendrojo, ir išplėstinio kurso brandos egzamino rašymo daliai pateikiamos dviejų tipų užduotys: grožinio teksto interpretavimas ir probleminio klausimo pateikto grožinio teksto pagrindu svarstymas, remiantis kultūrine patirtimi. Mokinys pasirenka vieną užduotį ir kuria tekstą. Kiekvienoje užduotyje pateikiami nukreipiamieji klausimai. Pereinamuoju laikotarpiu (2025 ir 2026 m.) vienas tekstas interpretavimui parenkamas iš privalomų kūrinių.

Taip pat skelbiami filosofijos, istorijos ir geografijos brandos egzamino užduoties pavyzdžiai, apimantys

samprotaujamojo pobūdžio teksto kūrimą: filosofinio esė, geografijos argumentuoto teksto, istorinio pasakojimo kūrimą.

Kartu su užduočių pavyzdžiais skelbiami ir filosofijos bei geografijos egzaminų vertinimo kriterijai.

Užduočių pavyzdžiai pateikti viešam švietimo bendruomenės aptarimui, numatoma organizuoti viešąsias konsultacijas. Jei bus pateikta pasiūlymų, rekomendacijų, užduotys bus koreguojamos.  Pasiūlymai teikiami el. paštu info@nsa.smm.lt iki rugpjūčio 25 d.

Skip to content