I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paskelbti tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai

2023-08-21

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžius. Jie parengti ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo šio rugsėjo pradėjus mokyti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo programas.

„Rugsėjis į mokyklas atneš svarbių naujovių: pradedama mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas, atsiras naujų mokomųjų dalykų, keisis mokinių pasiekimų išorinis vertinimas – vienuoliktokai laikys tarpinius patikrinimus. Parengti užduočių pavyzdžiai padės geriau pasiruošti artėjantiems pokyčiams: mokytojai ir mokiniai supažindinami su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių struktūra, vertinimo principais ir kriterijais. Tikimės švietimo bendruomenės įsitraukimo į jų aptarimą, siekiant geriausio rezultato“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai viešai prieinami NŠA interneto svetainėje ir informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt), kurioje juos galima ne tik peržiūrėti, bet ir praktiškai užduotis atlikti.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduočių pavyzdžiai suskirstyti pagal išplėstinį ir bendrąjį kursą. Brandos egzamino rašymo daliai pateikiamos dviejų tipų užduotys: grožinio teksto interpretavimas ir probleminio klausimo, pateikto grožinio teksto pagrindu, svarstymas remiantis kultūrine patirtimi. Kartu su užduočių pavyzdžiais pateikiami ir egzamino rašymo užduoties vertinimo principai, turinio, kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos vertinimo kriterijai bei instrukcija, teksto interpretacijos užduoties vertinimo kriterijai ir taškai.

Matematikos valstybinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai taip pat parengti pagal bendrąjį ir išplėstinį kursus.  Su kiekvienu užduoties pavyzdžiu pateikiama ir vertinimo instrukcija, formulių rinkiniai, atsakymų lapai bei informacija apie kiekvieno uždavinio priskyrimą turinio sričiai, kognityvinių gebėjimų grupei, pasiekimų lygiui ir pasiekimų sričiai. Skelbiamos ir papildytos matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo gairės, kuriose tam tikri vertinimo principai iliustruojami mokinių sprendimo pavyzdžiais su atitinkamais jų vertinimais.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai paskelbti gegužę.

Nuo šių mokslo metų vidurinio ugdymo programą papildys nauji mokomieji dalykai – filosofija bei ekonomika ir verslumas. Jie privalomai pasirenkami iš visuomeninio ugdymo mokslų grupės. Šių dalykų bus mokoma III–IV gimnazijos klasėse.

Parengti ir skelbiami ekonomikos ir verslumo, filosofijos tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžiai bei filosofijos brandos egzamino (filosofinio esė) užduoties pavyzdys, vertinimo kriterijai.

Informatikos tarpinio patikrinimo užduotis parengta remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu pagal atnaujintą informatikos programą. Šio dalyko brandos egzamino užduoties pavyzdį sudaro 3 dalys: testas, apimantis skaitmeninio turinio kūrimo ir saugaus elgesio mokymosi turinį; praktinė duomenų tyrybos ir informacijos užduotis; praktinė algoritmų ir programavimo užduotis.

Chemijos, biologijos, fizikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius sudaro po dvi dalis: pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo bei struktūriniai klausimai, skirti tiriamosios veiklos bei duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti. Užduočių pavyzdžiai parengti remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu.

Istorijos ir geografijos brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai apima samprotaujamojo pobūdžio teksto – geografijos argumentuoto teksto bei istorinio pasakojimo – kūrimą. Kartu su užduočių pavyzdžiais skelbiami ir abiejų dalykų egzaminų vertinimo kriterijai. Istorijos ir geografijos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai remiasi III gimnazijos klasės mokymosi turiniu.

Taip pat paskelbti ir pirmosios užsienio kalbos (anglų) brandos egzamino kalbėjimo dalies užduočių ir vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Kartu su jais pateikta ir užduočių vertinimo lentelė, pagrindžianti užduočių atitiktį atnaujintai programai ir B2+ kalbos mokėjimo lygio reikalavimams.

Pirmųjų užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) tarpinio patikrinimo užduočių (skaitymo, klausymo ir audiovizualinės dalių) pavyzdžiai paskelbti birželį. Pirmųjų užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) brandos egzamino rašymo dalies užduočių vertinimo lenteles numatyta parengti vėliau. Taip pat ir kitų dalykų (inžinerinių technologijų) patikrinimų užduočių pavyzdžiai.

Po užduočių pavyzdžių išbandymų bus skelbiami ir mokinių atsakymų pavyzdžiai pagal pasiekimų lygius.

Pasiūlymų ir atsiliepimų apie viešam švietimo bendruomenės aptarimui pateiktus brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius laukiama el. paštu info@nsa.smm.lt iki rugpjūčio 25 d.

Teisės aktų informacinėje sistemoje galima susipažinti su 2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraščio projektu bei tvarkos, reglamentuojančios tarpinių patikrinimų organizavimą bei vykdymą, aprašo projektu.

Skip to content