I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacija mokykloms įsigyjant vadovėlius iš ESF lėšų

2023-08-22

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) Lietuvos mokykloms sudarė galimybę įsigyti apie 497 tūkst. vadovėlių, skiriant tam beveik 8,5 mln. Eurų paramą. Papildoma finansavimo parama mokykloms paskirstyta remiantis mokinių skaičiumi pagal ankstesnių metų Švietimo valdymo informacinės sistemos (Mokinių registro) duomenis (2022 – 2023 m. m.).

Pasinaudoti papildomomis ESF lėšomis, vadovėliams įsigyti, panoro 892 Lietuvos mokyklos (mokyklų sąrašas >), vykdančios bendrąjį ugdymą. Numatyta, kad mokyklos lėšas gali įsisavinti iki 2023 m. spalio mėn. pabaigos.

Informacija apie ESF lėšų panaudojimą įsigyjant vadovėlius yra skelbiama Švietimo portalo vadovėlių dalyje „Informacija mokykloms įsigyjant vadovėlius“.

Skip to content