I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų bendruomenėms – įtraukiajam ugdymui skirtas mokomųjų filmų ciklas

2023-08-30

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė naujas vaizdo metodinės medžiagos priemones įtraukiojo ugdymo galimybėms plėsti. NŠA sukurtame 15 mokomųjų filmų cikle, skirtame mokyklų bendruomenėms ir mokytojams, ugdantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, nagrinėjamos aktualios šios srities temos, pateikiami praktiniai ugdymo pavyzdžiai.

Mokytojams skirtą mokomųjų filmų ciklą „Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams“ sudaro 10 filmų, kiekvieno jų trukmė – iki 10 min. Mokomuosiuose filmuose pristatoma ir aptariama dešimt skirtingų temų, susijusių su autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymu.

Ši vaizdo metodinė medžiaga aprėpia pasiruošimą vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, perėjimui iš priešmokyklinio ugdymo į pradinį ugdymą, mokyklos ir klasės aplinkų paruošimą, dienotvarkės kūrimą ir mokymą, klasės ir mokyklos taisyklių kūrimą, klasės tvarkų kūrimą ir mokymą. Taip pat aptariamas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų gebėjimų ir ypatumų vertinimas, veiklų struktūravimas, ugdymo proceso organizavimas, vaiko elgesio stebėjimas ir vertinimas, individualaus pagalbos plano rengimas.

Du filmai, skirti pedagogams, ugdantiems vaikus su regos sutrikimais, nagrinėja ugdomosios ir fizinės aplinkos pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimo. Animaciniame filme aptariami regos sutrikimų turinčio vaiko kasdieniai iššūkiai, atskleidžiama, su kokias iššūkiais susiduria mokyklos bendruomenė, kai į bendrojo ugdymo mokyklą ateina regos sutrikimų turintis mokinys, pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip užtikrinti jo fizinį ir emocinį saugumą.

Tėvams, auginantiems regos sutrikimą turintį vaiką, skirtame animaciniame filme pateikiama informacija, kur šeimos gali kreiptis dėl ugdymo ir švietimo pagalbos, kai jų vaikui nustatomas regos sutrikimas, kokios pagalbos galima tikėtis, supažindinama su mokytojo (tiflopedagogo) teikiama pagalba šeimai.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės, suteikiant jų ugdymosi poreikius atitinkančią pagalbą.

Visa vaizdo metodinė medžiaga parengta projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra“ lėšomis.

Mokomųjų filmų ciklą „Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams“ galima peržiūrėti NŠA „Youtube“ kanale.

Skip to content