I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojai išbandys nuotolinio ir hibridinio mokymo pavyzdžius

2023-08-30

Naujų mokslo metų pradžioje 85 mokytojus Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras kviečia išbandyti mišraus, nuotolinio ir hibridinio ugdymo prototipus, parengtus pagal mokslininkų rekomendacijas.

Prototipai yra didaktikos ir metodinės pagalbos rinkiniai mokytojams, vedantiems pamokas nuotoliniu, mišriu ar hibridiniu būdu. Juose pateikiami prototipų didaktikos pagrindai ir metodinės rekomendacijos mokytojams su įvairių dalykų pavyzdžiais. Šiuos pavyzdžius mokytojai galės adaptuoti kitoms dalyko pamokoms ar veikloms ugdymo procese.

„Mokytojai galės išbandyti iš viso 17 nuotolinio, mišraus ir hibridinio ugdymo pamokų pavyzdžių. Išbandymą planuojama pradėti spalį ir tęsti iki kitų metų sausio vidurio. Remiantis išbandžiusių mokytojų pastabomis ir pasiūlymais numatoma patobulinti prototipų veiklų pavyzdžius ir juos pateikti skaitmeniniu formatu Švietimo portale www.emokykla.lt, kur jie bus prieinami visiems mokytojams“, – pažymi EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Naujus pavyzdžius norintys išbandyti mokytojai kviečiami registruotis čia.

Nuotolinis ugdymas tapo visiems įprastas koronaviruso pandemijos metu, kai mokytojai ir mokiniai visame pasaulyje turėjo žaibiškai persiorientuoti prie ugdymo naudojantis informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis.

Hibridinio ugdymo metu lygiagrečiai derinami nuotolinis ir kasdienis būdas: dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi dalyvauti pamokoje nuotoliniu būdu. Mišrusis ugdymas vyksta, kad dalis ugdymo proceso organizuojama kasdieniu (kontaktiniu būdu), o dalis –  nuotoliniu būdu visai klasei. Mokytojai naudoja šiuos būdus ir dabar, kai proceso netrikdo pašaliniai veiksniai, juos taikyti rekomenduojama ir bendrojo ugdymo planuose.

Prieš pateikiant šiuos pavyzdžius, buvo atlikta didžiulė mokslinių straipsnių analizė. Šiuolaikinių didaktikų centras ir  Mokyklų tobulinimo centro ekspertų grupė atliko sisteminę literatūros analizę. Išanalizuotos net 1972 mokslo publikacijos apie technologijų efektyvumą, jų pritaikymą įvairiems mokymo(si) būdams, pandeminiu laikotarpiu kilusius iššūkius nuo 2003 iki 2023 m. Šio publikacijų pagrindu sukurtas didaktinis modelis, žinomas CAFE-SAMR pavadinimu.

Šis tyrimas parodė, kad nuotolinio, mišriojo ir hibridinio mokymo(si) būdai laikytini lanksčiais mokymo proceso organizavimo būdais. Jie suteikia plačias mokymo aplinkų modeliavimo, mokymo  formų įvairovės, lankstaus laiko planavimo, mokymo priemonių naudojimo naujiems technologiniams sprendimams galimybes.

Tyrimas atskleidė ir iššūkius: mokinių, mokytojų pasirengimą ir technologinį išprusimą, papildomos pagalbos tiek mokytojui, tiek mokiniui svarbą, galimą techninių priemonių trūkumą mokyklose.

Šiuos siūlomus pamokų pavyzdžius padės įgyvendinti ir mokykloms perkama hibridinio mokymo įranga.

Šiais mokslo metais EdTech centras planuoja mokykloms paskirstyti ir įrengti 500 hibridinės įrangos komplektų bei paruošti pedagogus su jai dirbti. Komplektą sudarys kompiuteris su reikalingais priedais, interaktyvusis ekranas, vaizdo kamera, mikrofonas bei garso kolonėlės.

 

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content