I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pasirašyta pirmoji sutartis dėl pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų

2023-09-11

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pasirašė partnerystės sutartį su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu dėl pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo. Tai pirmoji iš šešių sutarčių su aukštosiomis universitetinėmis mokyklomis, kurios vykdys magistrantūros studijas pedagoginiams darbuotojams. 

„Tyrimai rodo, jog iki 20 proc. mokinių pasiekimų rezultatų priklauso nuo vadovo veiklos sėkmingumo, todėl ypač svarbu investuoti į jau dirbančių ir būsimų švietimo vadovų išsilavinimą, auginti jų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas. Lietuvoje mažiau nei trečdalis švietimo įstaigų vadovų yra baigę lyderystės ar švietimo administravimo, švietimo vadybos studijas. Atveriame jiems galimybes nemokai studijuoti magistrantūros programas, keliančias kvalifikaciją būtent šiose srityse“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Šioms programomis siekiama suteikti galimybę pedagoginiams darbuotojams stiprinti prioritetines švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijas: magistrantams dėstys ir dėstytojai iš užsienio aukštųjų mokyklų, jie galės dalyvauti 1–2 savaičių stažuotėje, gilinantis į švietimo vadybos ir lyderystės patirtį Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje.

Tarp pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių – iš viso 6 aukštosios mokyklos: M. Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Pastarasis siūlo pedagoginių studijų magistrantūros studijų programą „Švietimo lyderystė“. Čia studijas jau pasirinko 82 pedagoginiai darbuotojai.

Klaipėdos universitetas bei Vytauto Didžiojo universitetas siūlys pedagoginių studijų magistrantūros studijų programas „Švietimo vadyba“, Kauno technologijos universitetas – pedagoginių studijų magistrantūros studijų programą „Viešasis administravimas“. M. Romerio universitetas numatęs pasiūlyti dvi pedagoginių studijų magistrantūros studijų programas:  „Viešasis administravimas“ (specializacija „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“) ir „Edukacinių technologijų valdymas“ (specializacija „Vadyba mokykloje“). Vilniaus universitetas taip pat siūlo pedagoginių studijų magistrantūros studijų programas su specializacijomis: „Edukologija“ (specializacijos „Švietimo vadyba“ ir „Švietimo politika ir lyderystė“) bei „Vadyba“. Konkreti informacija apie studijas bus paskelbta minėtų aukštųjų mokyklų interneto svetainėse pasirašius partnerystės sutartis.

Priimant į studijas pirmumas teikiamas dirbantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, profesinio mokymo įstaigų vadovams, taip pat kitiems pedagoginiams darbuotojams: pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams.

Numatyta, kad per visus universitetus studijas baigs ir magistro kvalifikacinį laipsnį patvirtinančius diplomus įgis iš viso 900 pedagoginių darbuotojų.

Šios pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijos bus finansuojamos pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

Skip to content