I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Per trejus metus daugiau nei 7000 pedagogų tobulins kvalifikaciją

2023-09-25

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pasirašė partnerystės sutartis su Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu dėl nacionalinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo.

Iš viso patvirtintos šešios nacionalinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos: „Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“, „Įtraukiosios mokyklos kūrimo strategijos“, „Įtraukusis meninis ugdymas“, „Gyvenimo įgūdžių (GĮ) mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Matematikos mokymas ir mokymasis“.

Programos parengtos pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas pedagoginių darbuotojų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis, tarp kurių kompetencijos, reikalingos įtraukties principui įgyvendinti. Netrukus bus paskelbti kvietimai rengti ir įgyvendinti nacionalines programas, skirtas ugdymo praktikos ir didaktikos, pilietinio ugdymo kompetencijoms tobulinti.
Numatyta, kad iki 2026 metų birželio mėn. šiose programose kompetencijas, reikalingas įtraukties principui įgyvendinti, ugdymo praktikos ir didaktikos, pilietinio ugdymo bei lyderystės ugdymui ir mokymuisi plėtos 7120 pedagogų.

Programų tikslinė grupė – švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginiai darbuotojai.

Nacionalinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

Skip to content