I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiamos galutinės brandos egzaminų užduočių aprašų projektų versijos

2023-09-29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų, kalbų ir visuomeninio ugdymo dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašų projektus.

Jie pakoreguoti atsižvelgus į švietimo bendruomenės pateiktus pasiūlymus po brandos egzaminų ir tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžių pristatymo rugpjūčio mėnesį.

Valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai nustato valstybinių brandos egzaminų užduočių specifiką ir pobūdį, taškų sumą ir jų paskirstymą pagal pasiekimų lygius, trukmę, užduoties pateikimą, priemones ir kandidatų atliktų užduočių vertinimą.

Į minėtus aprašus įtrauktos ekonomikos ir verslumo bei filosofijos valstybinių brandos egzaminų užduotys. Šie mokomieji dalykai nuo šių mokslo metų papildė vidurinio ugdymo programą. Jie privalomai pasirenkami iš visuomeninio ugdymo mokslų grupės. Ekonomikos ir verslumo bei filosofijos bus mokoma III–IV gimnazijos klasėse.

NŠA atkreipia dėmesį, kad pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025-2026 mokslo metų) valstybinių brandos egzaminų užduotys rengiamos vadovaujantis bendrosiomis programomis, atsižvelgiant į nustatytas tarpinių patikrinimų datas ir pereinamojo laikotarpio ugdymo turinio kaitos ypatumus. Ugdymo procese nenagrinėtas mokymo turinys neįtraukiamas.

Valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašų projektai parengti ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo naujųjų mokslo metų pradėjus mokyti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo programas.

Jie viešai prieinami NŠA interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/2024-2025-m-pasiekimu-patikrinimai/) ir Švietimo portale (www.emokykla.lt).

Remiantis šiais projektais NŠA parengti trapinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai, kurie taip pat skelbiami NŠA interneto svetainėje bei informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt/), kurioje užduotis galima atlikti praktiškai.

Skip to content