I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


In memoriam Antanas Balvočius

2023-10-10

Mus pasiekė liūdna žinia – šiąnakt staiga mirė aktyvus Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) Valdybos narys Antanas Balvočius.

Antanas Balvočius gimė 1955 m. vasario 7 d. lietuvių tremtinių šeimoje Krasnojarsko krašto Bogotolo rajone Rusijoje. Šeimai grįžus į Lietuvą, 1973 m. baigė Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo ir 1978 metais baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą, įgijo matematikos dėstytojo specialybę. Dar studijuodamas, 1976–1978 metais, dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institute prie Lietuvos valstybinio plano komiteto. Baigęs studijas buvo paskirtas dirbti į Šilutę. 1978–1986 metais dirbo Lietuvos Centrinės statistikos valdybos Šilutės rajono skaičiavimo centro ESM eksploatacijos ir programavimo skyriaus vedėju. 1986 m. metais perėjo dirbti į Lietuvos dailės muziejaus padalinį „Klaipėdos laikrodžių muziejus“ moksliniu bendradarbiu, buvo vienas iš muziejaus  informacinės sistemos kūrėjų. Tuo pat metu (1986–1991) dirbo ir  Kauno kardiologijos instituto Klaipėdos klinikų Procesų automatizavimo skyriaus programavimo biuro vedėju. 1988–1990 m. mokėsi Mokslinės techninės kūrybos ir patentologijos institute, įgijo patentologo diplomą. 1991–2020 metais perėjo dirbti į Šilutės rajono savivaldybę Informatikos ir kompiuterizavimo skyriaus/poskyrio vedėju.

Greta pagrindinio darbo visą laiką Antanas Balvočius domėjosi informatikos mokymu bei situacija Lietuvos mokyklose. 1991–2005 metais dirbo Šilutės 4-os vidurinės mokyklos informatikos mokytoju, buvo kompiuterinio raštingumo pagal ECDL ir Pedagogų kompiuterinio raštingumo bei edukologinės dalies standarto programas dėstytojas, 1993–2010 metais buvo Švietimo ir mokslo ministerijos Informatikos ekspertų komisijos narys, mokymo priemonių ekspertas, 2021–2022 metais aktyviai įsijungė į informatikos turinio bendrojo lavinimo mokyklose atnaujinimo darbus, buvo atnaujintos informatikos bendrosios programos bei skaitmeninės kompetencijos aprašo vienas iš autorių, informatikos vadovėlių 5–6 klasėms (2022) ir 11–12 klasėms (2012) bendraautoris, įvairių straipsnių informatikos mokymo temomis autorius ir bendraautoris, įvairių LInMA vykdytų informatikos mokymo ir metodinės medžiagos rengimo projektų darbo grupių narys.

Antanas Balvočius aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos kompiuterininkų sąjungos signataras (1989 m.) ir narys, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, „Rotary international“ Šilutės „Rotary“ klubo narys ir prezidentas, Lietuvos-Danijos draugijos Šilutės skyriaus narys ir pirmininkas (1994–2006).

Antanas Balvočius ilgai išliks kolegų ir bendražygių atmintyje kaip visada draugiškas bendradarbis, puikus ir nuoširdus bičiulis.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Tatjanai, vaikams, anūkams bei visiems artimiesiems.

Skip to content