I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų vadovų mentorystė: tikslai ir galimybės

2023-10-18
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), koordinuojanti ilgalaikės švietimo įstaigų vadovų mentorystės paslaugas, jau yra parengusi 43 mentorius. Šiemet NŠA siekia paankstinti trišalių sutarčių tarp mentorių, mokymo įstaigų ir jų vadovų, kuriems teikiama mentorystė, sudarymą, kad ilgalaikės mentorystės paslaugos būtų teikiamos kone ištisus metus, iki 2024 gruodžio 15 d.
Šiais metais ilgalaikės mentorystės paslaugos teikiamos 27 švietimo įstaigų vadovams, tarp jų net 14 vadovauja ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. NŠA planuoja ilgalaikius mokymus esamiems ir būsimiems vadovams mentoriams, o taip pat mentorių, galinčių teikti mentorystės paslaugą nacionaliniu lygmeniu, atranką.
Pasak NŠA Vadybos ir lyderystės skyriaus vedėjos Audronės Razmantienės, mokyklų vadovų mentorystės paslaugų sritis išsiplėtė po 2020 m., kai švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamente atsirado priedas, skirtas mentorių atrankai ir veiklai. Nuo to laiko NŠA sukaupė nemažos patirties, išugdė kelias mentorių kartas. O tuo pačiu planuoja toliau plėsti šią veiklą – artimiausiu metu pradėsianti vykdyti ES struktūrinių fondų projektą, kurio viena iš veiklų bus švietimo vadovų mentorystė.
A. Razmantienės teigimu, svarbu atkreipti savivaldybių dėmesį į mentorystės teikiamas galimybes, nes jos taip pat gali prisidėti prie šios veiklos vystymo.
Gali būti taikomos dvi švietimo įstaigų vadovų mentorystės formos: ilgalaikė ir trumpalaikė. Ilgalaikės, arba nacionalinio lygmens, mentorystės paslauga, kuri trunka beveik vienerius metus, skirta ne ilgiau nei 1 – 2 metus dirbantiems vadovams, dar nesukaupusiems didesnės patirties. Šį mentorytės procesą koordinuoja NŠA.
Švietimo įstaigų vadovų mentorystės iniciatyvos gali imtis ir savivaldybės. Trumpalaikė, trunkanti 3 – 6 mėnesius, arba savivaldybės lygmens, mentorystė padeda spręsti konkrečius vadovavimo švietimo įstaigoms iššūkius, pavyzdžiui, susijusius su personalo valdymu, komandos formavimu ir t.t. Tai tarsi vietinė „greitoji pagalba“ mokyklų vadovams, kuriems veikloje kyla iššūkių.
NŠA numato surengti mokymus savivaldybių švietimo padalinių specialistams, kuruojantiems švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų mentorystę. Jie turėtų padėti savivaldybėms geriau pasirengti trumpalaikės mentorystės teikimo tvarkas, kuriose būtų numatyta atsakinga institucija, apibrėžiama mentorystės trukmė, principai, vadovo mentoriaus ir vadovo, kuriam teikiama mentorystė, įsipareigojimai, reikalavimai vadovams, norintiems tapti mentoriais, atsiskaitymas ar kiti aktualūs dalykai.
Skip to content