I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojams – nuotolinių renginių ciklas „Dalyko valstybinio brandos egzamino pristatymas“

2023-11-08

Lapkričio pabaigoje Nacionalinė švietimo agentūra pradės nuotolinių renginių ciklą “„Dalyko valstybinio brandos egzamino pristatymas“. Susitikimuose bus aptariami valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai, vykdymo instrukcijos, tarpinių patikrinimų ir egzaminų užduočių pavyzdžiai bei kiti aktualūs klausimai.

Renginių grafikas ir prisijungimo nuorodos. Informacija bus pildoma.

 

2023 m. lapkričio 21 d. 15 val. Fizikos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://liedm.zoom.us/j/5460901335

 

2023 m. lapkričio 22 d. 15 val. Užsienio kalbų mokytojams Prisijungimo nuoroda https://liedm.zoom.us/j/4694961224

 

2023 m. lapkričio 23 d. 15 val. Biologijos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://liedm.zoom.us/j/5460901335

 

2023 m. lapkričio 24 d. 14 val.

Matematikos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2ZmFhZjctZjdhZi00ZTUzLWI0NWQtYzYzMGMyZjVmMDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%22cbcfc0bc-ae3b-41d2-89ca-1c57a54a95e4%22%7d

 

2023 m. lapkričio 27 d. 15 val. Filosofijos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA3MDMyNDktZmI1ZS00NWJiLWExMDQtYTc3NGI3YTk3NTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%2239a7dd9e-217b-4036-9ceb-5ddcc50d09f7%22%7d

 

2023 m. lapkričio 28 d. 15 val. Informatikos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzOGMyMjMtODNhYi00YjhlLWI1OTItMmYzZmViOGI4Mjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%2259cc3afc-6268-4f21-aa9b-ac54a873beef%22%7d

 

2023 m. lapkričio 28 d. 15 val. Ekonomikos ir verslumo mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZkMDBkNzYtYTYzNS00OGEzLThjODEtMmMyOWQ2OTBjZTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%2239a7dd9e-217b-4036-9ceb-5ddcc50d09f7%22%7d

 

2023 m. lapkričio 29 d. 15 val. Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://liedm.zoom.us/j/5460901335

 

2023 m. lapkričio 29 d. 15 val. Geografijos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M3OGNjYTYtZWNmYy00Y2EwLWE0ZjItZWVmYzE5ZmJkNzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%2239a7dd9e-217b-4036-9ceb-5ddcc50d09f7%22%7d

 

2023 m. lapkričio 30 d. 15 val. Baltarusių ir rusų tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir literatūros mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://liedm.zoom.us/j/5460901335

 

2023 m. lapkričio 30 d. 15 val. Istorijos mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThhMTM0MDQtYjU1Ny00YmRiLTgxOTQtZTFmMzNlZDhkNGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263c667ba-8a5d-42d0-97ad-1175c8e1b012%22%2c%22Oid%22%3a%2239a7dd9e-217b-4036-9ceb-5ddcc50d09f7%22%7d

 

2023 m. gruodžio 6 d. 15 val. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams Prisijungimo nuoroda

https://liedm.zoom.us/j/5460901335

Šiuo metu galimybės prisijungti nėra

dėl išnaudoto prisijungusių vartotojų limito.

Renginio įrašą artimiausiu metu rasite NŠA Youtube kanale.

2023 m. gruodžio 7 d. 15 val. Chemijos mokytojams Prisijungimo nuoroda https://liedm.zoom.us/j/5460901335
Inžinerinių technologijų mokytojams Prisijungimo nuoroda

 

Skip to content