I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Ikimokyklinio ugdymo praktika Airijoje ir Škotijoje

2023-11-20

Lapkričio 13–17 d. grupė Lietuvos mokslininkų ir praktikų, šiuo metu atnaujinančių ikimokyklinio ugdymo turinį, stažavosi Airijoje ir Škotijoje.

Išvykos tikslas – susipažinti su airių ir škotų ikimokyklinio ugdymo įgyvendinimo praktika ir pastaraisiais metais atnaujintu ugdymo turiniu, kuris remiasi naujausiais moksliniais tyrimais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis dėl kokybiško ankstyvojo ugdymo ir šiuolaikinėmis ugdymo turinio tendencijomis.

Per dvi stažuotės dienas Airijoje ir tris dienas Škotijoje dalyviai lankėsi trijų lygių institucijose: nacionalinio lygmens, kurios kuria, stebi ir atnaujina ikimokyklinio ugdymo turinį, savivaldybių įstaigose, padedančiose ugdymo įstaigoms tą turinį įgyvendinti, ir pačiose ugdymo įstaigose. Su skirtingų organizacijų veikla ir praktika susipažinusiems dalyviams įspūdį paliko susitarimų, įsipareigojimų ir atsakomybės dermė tarp nacionalinio, regioninio ir mokyklos lygmens, lankytų įstaigų vadovų ir praktikų profesionalumas, tvirtas žinojimas, kokie yra jų organizacijos tikslai, kodėl jie tokie ir kokie komandos veiksmai padeda jų siekti.

Lietuvoje šiuo metu yra atnaujinamas ikimokyklinio ugdymo turinys. Nuo 2025 m. rugsėjo mokyklos, kurios įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, ją atsinaujins ir vykdys vadovaudamosi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis. Tiek Airijoje, tiek Škotijoje svarbią vietą atnaujinant ugdymo turinį vaidina ir susitarimų, kaip būtų tikslinga planuoti ugdymo praktiką, persvarstymas. Į pagalbą praktikams parengta daug įvairios metodinės medžiagos, pavyzdžių, kaip įsivertinti vaiko gebėjimus ir atsižvelgiant į juos kryptingai planuoti kasdienę ugdomąją veiklą, kaip, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo gairėmis/programa (Škotijoje – Scotland’s Curriculum for Excellence), Airijoje – Aister), stebėti vaiko pažangą ir toliau tikslingai planuoti kasdienę praktiką. Abi šalys, siekdamos kokybiško ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo, yra parengusios kokybės užtikrinimo rodiklius. Škotijoje kokybės rodiklių rinkinys ,,Kaip veikia mūsų ankstyvasis ugdymas ir vaikų priežiūra?“ (angl. ,,How good is our early learning and childcare?) padeda praktikams pastebėti ir įsivertinti ne tik stipriąsias praktinio ugdymo puses, bet ir identifikuoti sritis, kuriose galima padaryti daugiau, pavyzdžiui, stebėti teigiamus pokyčius ir taip padėti vaikams ugdytis ir siekti pažangos. Airijoje veikia nacionalinė ankstyvojo ugdymo kokybės sistema, žinoma kaip ,,Síolta“, kuri yra nacionalinių ankstyvojo ugdymo kokybės standartų rinkinys. Juo siekiama pagerinti ankstyvos vaikystės patirtį vaikams nuo gimimo iki šešerių metų.

Nemažo stažuotės dalyvių dėmesio sulaukė vaiko pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema. Pasak dalyvių, vaiko pažangos stebėjimas ir fiksavimas laikomas neatsiejama ir ypač svarbia ugdymo dalimi. Vaiko pažanga fiksuojama įvairiomis formomis: dienoraščiuose, aplankuose, skaitmeninėje erdvėje ir kt. Airijoje didelis dėmesys skiriamas tam, kad praktikai suprastų, kokią įtaką vaiko stebėjimas, jo pažangos fiksavimas daro tiek kasdienės veiklos, tiek tolesnės vaiko ūgties perspektyvos planavimui.

Mokymosi vizitą organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“. Stažuotėje dalyvavo projekto ikimokyklinio ugdymo turinio medžiagos rengėjai, atnaujinantys ikimokyklinio ugdymo turinį, švietimo sistemos ir viešojo administravimo institucijų specialistai, projekto turinio ir veiklos koordinatoriai.

Skip to content