I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Paaiškėjo tarpinių patikrinimų kandidatų skaičiai

2023-11-27

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, tarpiniuose patikrinimuose šiais mokslo metais dalyvaus daugiau nei 26 tūkst. vienuoliktokų. Jie laikys tarpinius patikrinimus tų privalomų ir pasirenkamų dalykų, kurių apsisprendė mokytis III ir IV gimnazijos klasėse.

„Tarpiniai patikrinimai bus valstybinio brandos egzaminų dalis: tarpinio patikrinimo rezultatas sudarys 40 proc. valstybinio brandos egzamino įvertinimo, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė. – Kilus poreikiui pakeisti ar pasirinkti kitą mokomąjį dalyką, tai bus galima padaryti iki pateikiant prašymą dėl brandos egzaminų laikymo IV klasėje ir laikius naujai pasirinkto dalyko tarpinį patikrinimą IV gimnazijos klasėje“.

Šios dienos duomenimis, pirmajame matematikos tarpiniame patikrinime iš viso gali dalyvauti 26084 mokiniai iš bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų. Iš jų bendrojo matematikos kurso tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 12282, o išplėstinio – 13802 vienuoliktokai.

Tuo tarpu pirmajame bendrojo kurso lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 8842, o išplėstinio kurso – 17251 mokiniai. Iš viso pirmajame lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 26093 vienuoliktokai.

Visų kitų dalykų tarpiniai patikrinimai bus laikomi tik iš išplėstinio mokymosi kurso. Užsienio kalbos (anglų) tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 24796 kandidatai, biologijos – 14001, istorijos – 13201. Geografijos tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 8862, informatikos – 5551, fizikos – 6157, ekonomikos ir verslumo – 3772, chemijos – 3487, užsienio kalbos (vokiečių) – 205, inžinerinių technologijų – 181, filosofijos – 198, užsienio kalbos (prancūzų) – 75 kandidatai.

Rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpiniame patikrinime gali dalyvauti 955, lenkų tautinės mažumos – 648, vokiečių tautinės mažumos – 37, baltarusių tautinės mažumos – 24 kandidatai.

Remiantis nauja brandos egzaminų tvarka, nuo 2024-2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 balų) ir brandos egzamino (iki 60 balų) įvertinimai. Susumavus gautus taškus visas egzaminas bus laikomas išlaikytu, jeigu kandidatas surinks nuo 35 iki 100 taškų. Taigi per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus iš 40 galimų, abiturientas ateis į valstybinį egzaminą žinodamas, kad jis jau išlaikytas, kad ir kiek taškų per jį surinktų. Tačiau tik dalyvavus tarpiniame patikrinime bus galima rinktis laikyti likusią egzamino dalį pagrindinės brandos egzaminų sesijos metu.

Dauguma tarpinių patikrinimų vyks 2024 m. kovą, lietuvių kalbos ir literatūros pirmasis – balandį, istorijos ir chemijos – gegužę. Tarpinio patikrinimo trukmė – 90 minučių. Lietuvių kalbos ir literatūros tapinio patikrinimo metu vienam kandidatui bus skirta 30 minučių. Matematikos pirmasis ir antrasis tarpiniai patikrinimai truks po 45 minutes. Tarpiniai patikrinimai bus organizuojami mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje.

Išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, visi kiti tarpiniai patikrinimai bus vykdomi ir vertinami elektroniniu būdu, o mokiniai preliminarius rezultatus sužinos iškart, kai tik baigs atlikti tarpinio patikrinimo užduotis.

Jei netenkins gautas tarpinio patikrinimo rezultatas, vienuoliktokai galės jį perlaikyti iš naujo 2025 m. pavasarį (IV gimnazijos klasėje), išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį (kalbėjimo) patikrinimą. Perlaikymo galimybė bus sudaryta tik vienerius metus – pirmiesiems abiturientams, kurie laiko tarpinius patikrinimus.

Nacionalinė švietimo agentūra šį rudenį mokykloms papildomai nupirko 2 tūkst. kompiuterių, kad būtų pasiektas didesnis kompiuterių skaičius mokyklose. Naujų metų pradžioje planuojama organizuoti techninį išbandymą, kaip mokyklos techniškai pasiruošusios vykdyti tarpinius patikrinimus.

Visą informaciją apie tarpinius patikrinimus mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai gali rasti NŠA interneto svetainėje. Čia pateiktas tarpinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, užduočių aprašai ir pavyzdžiai, vertinimo instrukcijos, tvarkaraštis.

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content