I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vaikams – gestų kalbos skaitmeninė mokymo priemonė

2023-11-28

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras kartu su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru parengė skaitmeninę mokymo priemonę „Gestų kalba ir aš“.

Ši priemonė yra orientuota į atnaujintoje Lietuvių gestų kalbos bendrojoje programoje išvardintų kompetencijų ugdymą. Ji apima užduotis gestų kalbos supratimui, kalbėjimo įgūdžiams lavinti, gramatinės sandaros formavimui, žodyno plėtrai ir kurčiųjų kultūros pažinimui.

Priemonė skirta 1-8 klasių mokiniams. Kiekviename skyriuje pateikiamos rekomendacijos mokytojui, tekstai ir užduotys lietuvių gestų ir lietuvių kalbomis. Detalesnis temos, situacijų bei užduočių turinys aprašytas temos pristatymuose. Vėliau priemonė bus papildyta turiniu, skirtu 9-12 klasių mokiniams.

„Verslo įmonės, kuriančios edukacinių technologijų sprendimus, dažniausiai orientuojasi į didesnes rinkas, tad mokymosi sunkumus patiriantiems mokiniams priemonės nėra kuriamos arba kuriamos rečiau. EdTech projekto metu turėjome galimybę su partnerių profesionalia pagalba papildyti ir atnaujinti klausos negalią turintiems mokiniams skirtą priemonę „Gestų kalba ir aš“. Tikimės, kad praturtins pamokų turinį“, – pažymi EdTech centro vadovė Indrė Šuolienė.

Rengiant šią priemonę buvo svarbu, kad vaizdo medžiaga būtų tiksli ir aiški, kad mokiniai galėtų aiškiai matyti kalbančiojo rankas ir mimiką. Mokomojoje vaizdo medžiagoje gestų kalbą demonstruoja Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai, Vilniaus kurčiųjų centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojai. Buvo pasinaudota ir iki šiol veikusios tik pradinukams skirtos mokymo priemonės turiniu, tačiau jos dizainas ir turinys nebeatitiko poreikių.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyriaus vedėja Ieva Stelmokienė pažymi, kad šios skaitmeninės mokymo priemonės išleidimas yra itin reikšmingas ir reikalingas klausos negalią turinčių vaikų, vartojančių lietuvių gestų kalbą, ugdymui.

„Lietuvių gestų kalbos mokytojams pagaliau bus suteiktas įrankis, skirtas darbui pamokose. Ši priemonė mokytojams suteiks galimybę praturtinti ugdymo procesą kūrybinį ir kritinį mąstymą lavinančiomis užduotimis, plėsti kurčiųjų kultūros ir bendruomenės pažinimo kompetenciją, ugdyti lietuvių gestų kalbos komunikacinius gebėjimus“, – sako I. Stelmokienė.

Anot jos, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, kurio iniciatyva EdTech centras ir pradėjo kurti šią mokymo medžiagą, priemonės skaitmenizavimo etape prisidėjo pedagogų bei Gestų kalbos sklaidos ir mokymo skyriaus darbuotojų indėliu, tačiau be EdTech centro pagalbos mokomoji medžiaga nebūtų galėjusi išvysti dienos šviesos skaitmeniniu pavidalu.

Šioje priemonėje ne tik mokiniai gali rasti įdomios informacijos apie gestų kalbą. Pavyzdžiui, pasakojama, kaip kurtieji bendravo anksčiau, kai dar nebuvo mobiliojo ryšio telefonų, ir kaip kurtieji gali susikalbėti su girdinčiais. Ši informacija gali padėti visuomenei geriau suprasti ir gerbti gestų kalbą bei kurčiųjų kultūrą.

Šią priemonę galima rasti: https://gestukalba.smp.emokykla.lt/ ir Švietimo portale (emokykla.lt.).

Daugiau informacijos: NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content