I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Liko tik trys dienos lituanistinio švietimo vykdytojams pateikti prašymus studijuoti

2023-12-11

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kartu su projekto partnere Vilniaus kolegija įgyvendina studijas lituanistinio švietimo vykdytojams ir primena, kad iki gruodžio 13 d. dar galima pateikti prašymus studijuoti pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programoje. Studijos finansuojamos projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ lėšomis. Planuojama studijų pradžia – 2024 m. vasario mėn.

Vilniaus kolegijoje likus laisvų vietų nuo šiandien lituanistinio švietimo vykdytojai, turintys vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą, gali teikti prašymus ir dalyvauti atrankose į pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijas. Planuojama atrinkti studijuoti 18 asmenų, dirbančių užsienio šalių ugdymo įstaigose, vykdančiose lituanistinio švietimo programas.

Trejus metus trunkančios pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingus pradinių klasių mokytojus, kurie, remdamiesi naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalųjį ir neformalųjį pradinių klasių mokinių ugdymą(si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrosios kultūros vertybėmis.  Studijų programoje daug dėmesio skiriama tiek naujausioms teorinėms žinioms, tiek praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti, atliepiant naujausias švietimo tendencijas ir aktualiausius pokyčius, susijusius su ateities profesija. Siekiant šio tikslo, organizuojamas studijų procesas ir turinys yra tikslingai praplėstas ir papildytas lituanistinio švietimo organizavimo specifinėmis temomis, praktinėmis užduotimis, orientuotomis į lituanistinio švietimo įstaigų tipus ir unikalias situacijas. Studentai bus skatinami kelti ir analizuoti jiems aktualius klausimus, siekiant rasti atsakymus ir inicijuoti pokyčius drauge su inovatyviausiais dėstytojais. Taip pat bus kuriama palanki aplinka profesinei bendruomenei kurti, tinklams palaikyti, dalinantis profesiniais atradimais, patirtimi, metodinėmis priemonėmis ir žiniomis.

Baigę studijas pedagogai bus pasirengę kurti saugią, šiuolaikišką, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką; pažinti vaiką ir jo raidos dėsningumus, poreikius, skirtybes ir galimybes, pagal kurias sėkmingai modeliuos ir kūrybiškai pritaikys ugdymo(si) turinį ir jo elementus; pažinti, vertinti ir taikyti vaiko pažangą skatinančias pedagoginių inovacijų strategijas; profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku ir jo šeima, kolegomis, ugdymo įstaigų bendruomene.

Vilniaus kolegija, atsižvelgdama į lituanistinio švietimo vykdytojų galimybes, planuoja taikyti lanksčias studijų formas ir užtikrinti studijų kokybę: didžiąją dalį studijų vykdyti nuotoliniu būdu; sudaryti sąlygas atlikti pedagoginę praktiką ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių ugdymo įstaigose kasdieniu (kontaktiniu) arba nuotoliniu mokymo(si) būdu.

Prašymai studijuoti Vilniaus kolegijoje priimami iki 2023 m. gruodžio 13 d. 23.59 val. Lietuvos laiku. Teikti prašymą el. paštu lituanistika@lamabpo.lt. Stojančiajam bus atsiųsta prašymo pildymo forma.

Daugiau informacijos el. paštu olivija.bubnele@nsa.smm.lt.

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas Europos socialinio fondo + ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis.

Skip to content