I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami ketvirtokų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2024-02-21

Lietuvos ketvirtos klasės moksleivių, pasiekusių skaitymo aukštesnįjį pasiekimų lygį ir matematikos pagrindinį pasiekimų lygį, skaičius ūgtelėjo, rodo Nacionalinės švietimo agentūros organizuoto Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai.

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvavo per 26 tūkst. ketvirtokų, t. y. 92 proc. visų ketvirtoje klasėje besimokančių šalies mokinių.

Jau antrus metus iš eilės ketvirtokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Skaitymo patikrinime aukštesnįjį lygį pasiekė 10,5 proc. (2023 m. – 8,8 proc.) ketvirtokų, pagrindinį lygį – 69,6 proc. (2023 m. – 70,6 proc.), patenkinamą lygį pasiekė – 16,8 proc. (2023 m. – 19 proc.). Nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinti 3,1 proc. (2023 m –1,5 proc.) mokinių.

Matematikos patikrinime aukštesnįjį lygį pasiekė 11,2 proc. (2023 m. – 14,8 proc.) ketvirtokų, pagrindinį lygį – 77,5 proc. (2023 m. – 72,2 proc.), patenkinamą – 9,7 proc. (2023 m. – 11,6 proc.) Patenkinamo lygio nepasiekė 1,6 proc. (2023 m. – 1,4 proc.) mokinių.

Kaip ir praėjusiais metais, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio mokiniams penktoje klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad jiems bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse.

Ketvirtos klasės mokinių matematikos rezultatų vidurkis šiais metais siekia 64,5 proc. (2023 m. – 61,9 proc.), o skaitymo rezultatų vidurkis – 56,1proc. (2023 m. – 62,3 proc.).

Mokykloms pateiktos išsamios mokinių ir įstaigos lygmens NMPP rezultatų ataskaitos leis planuotis konsultacijų poreikį ir jų turinį. Šias ataskaitas planuojama išsiųsti iki vasario 26 d. Mokykloms bus pateikta informacija apie skaitymo ir matematikos NMPP taškų ir lygių atitikmenis. Taip pat ketvirtokai galės susipažinti su specialiai jiems parengta informacija apie pagrindiniame ugdyme vykdomą socialinę-pilietinę veiklą bei galimybę bendrauti su karjeros specialistais.

Nacionalinė švietimo agentūra yra numačiusi organizuoti mokyklų mokytojų ir mokinių tėvų apklausą apie ataskaitose pateikiamos informacijos aktualumą, naudojimą ir poreikį tobulinti ataskaitos formatą.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 klasėje vykdomi kasmet nuo 2012 m. Jais siekiama suteikti objektyvią informaciją mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus, jo tobulinimo kryptis. Patikrinimų rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Skip to content