I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektas „Centralizuotos priėmimo į švietimo programas sistemos sukūrimas“

2024-02-27

Nacionalinė švietimo agentūra tapo projekto „Centralizuotos priėmimo į švietimo programas sistemos sukūrimas“ partnere.

Šio projekto tikslas – užtikrinti vienodas galimybes visiems gauti prieinamas, efektyvias ir individualius poreikius tenkinančias priėmimo į švietimo programas paslaugas vieno langelio principu.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti ir įdiegti Centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą (toliau – CPIS). CPIS kuriama siekiant patobulinti viešąsias ir administracines paslaugas:

  • pakelti elektroninio priėmimo į švietimo programas administracinės brandos lygį;
  • pakelti savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų brandos lygį.

Centralizuota priėmimo į švietimo programas informacinė sistema:

  • Įgalins efektyviai administruoti centralizuotai vykdomą priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei centralizuotai koordinuoti priėmimą į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas.
  • Užtikrins įvairioms socialinėms grupėms (švietimo teikėjams, savivaldybėms, valstybės institucijos, mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims) prieinamas paslaugas, apimančias visus elektroninės paslaugos teikimo etapus (nuo prašymo į švietimo programas pateikimo iki sutarties sudarymo). Paslaugos atitiks įvairių socialinių grupių individualius poreikius (paslaugas bus lengva gauti, jomis naudotis).
  • Sukurtas skaitmeninis sprendimas leis pagerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, jo dėka skaitmenizuotas prašymų pateikimo procesas padidins institucijų veiklos produktyvumą, sumažins biurokratinę naštą, žmogiškųjų klaidų tikimybę, motyvuos darbuotojus ir didins jų pasitenkinimą darbu. Skaitmeninis sprendimas įgalins sutaupyti ne tik savivaldybių ir ugdymo įstaigų patiriamas veiklos ir priežiūros išlaidas, bet ir švietimo informacinių sistemų ir registrų priežiūros administracinius kaštus (bus efektyvesnis duomenų įvedimas, taip pat didinamas statistinių duomenų panaudojimas).
  • Įgalins racionaliai paskirstyti besimokančių srautus, organizuoti laukiančių eilėse ir programas lankančių mokinių apskaitą, teikti patikimą ir tikslią informaciją visuomenei apie priėmimą į laisvas vietas, daryti duomenimis grįstus sprendimus apie vietų poreikį.
  • Atlieps viešųjų paslaugų skaitmenizavimo tendencijas.
  • Didins skaidrumą priėmimo procese. Švietimo teikėjai galės automatizuotai sudaryti mokinių eiles pagal prioritetus. Sukurto skaitmeninio sprendimo pagalba bus viešai skelbiama patikima ir tiksli informacija visuomenei apie priėmimą į ugdymo įstaigą/programą, laisvas ugdymosi/mokymosi vietas grupėse/klasėse ir vietų poreikį ugdymosi/mokymosi prieinamumui užtikrinti.

Projekto Nr.  02-088-P-0003

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 3 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė: 4.078.149,53 Eur, iš kurių  4.018.506,26 Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir 59.643,27 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas: LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Projekto partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra ir viešoji įstaiga „Mokausi Lietuvoje“.

Skip to content