I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Sukurta nauja skaitmeninė priemonė mokyti Lietuvos geografijos

2024-02-28

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras pristato naują skaitmeninę priemonę, skirtą mokyti(s) Lietuvos geografijos 6-7 klasių mokiniams. Ji sukurta įgyvendinant projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“).

Ši priemonė leidžia mokiniams pažinti savo šalies geografiją įvairiais būdais: nagrinėti žemėlapius, paveikslus, analizuoti duomenis, atlikti įvairias užduotis. Priemonė taip pat skatina mokinius domėtis savo artimiausia aplinka ir globaliais klausimais, susijusiais su darniu vystymusi, klimato kaita, gamtos išteklių naudojimu ir kt.

Priemonę vertinusi geografijos mokytoja ekspertė Angelė Pakamorienė pažymi visokeriopą jos reikalingumą ir naudą.

„Ši skaitmeninė mokymo priemonė labai reikalinga. Ją reikėjo sukurti vien dėl to, kad ji skirta Lietuvos geografijai, o iš užsienio edukacinių technologijų kūrėjų tokios nenusipirksime.  Taip pat labai svarbu, nes  6–7 klasėse vietoj kelių geografijos temų atnaujintose ugdymo programose jų atsirado žymiai daugiau, Lietuvos geografija jose  sudaro apie 30 proc. temų, o jas visiškai padengia ši nauja  priemonė. Priemonė taip pat atliepia visas darnaus vystymosi temas. Paminėtina, kad mokiniai gali patys mokytis, atlikti užduotis ir įsivertinti“, – pažymi A. Pakamorienė.

Priemonė turi 10 temų, kuriose aptariami skirtingi geografiniai reiškiniai ir objektai, tokie kaip Lietuvos vietovardžiai, reljefas, klimatas, vandens telkiniai, gyventojai, miestai, žemės ūkis, pramonė, transportas ir turizmas. Kiekvienoje temoje yra mokomoji medžiaga, kurioje  interaktyviai pateikiama teorinė temos dalis. Medžiaga yra trumpa, aiški ir pateikiama informatyviais žemėlapiais, schemomis ar paveikslais. Kiekvienoje temoje taip pat yra pateikiamos kūrybinės ir mokymuisi skirtos užduotys, kurios padeda mokytis, taip pat galima pasitikrinti ir įtvirtinti žinias, gebėjimus ir kompetencijas. Sudėtingesnės bei temai aktualios sąvokos yra paaiškintos atskirame sąvokų lange.

Priemonė leidžia mokiniams įsivertint savo pažangą ir rezultatus, taip pat gauti grįžtamąjį ryšį ir pagalbą. Priemonė yra lengvai naudojama ir valdoma, nes ji turi aiškią ir patrauklią sąsają, kuri yra suderinama su dauguma įrenginių ir naršyklių.

Susipažinti su priemone galima čia: https://ltgeo.smp.emokykla.lt/

Jei turite kokių nors klausimų, pastabų ar pasiūlymų dėl šios priemonės, prašome kreiptis el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Skip to content