I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vienuoliktokams brandos darbą reikės pasirinkti iki kovo 15 d.

2024-03-01

Patvirtinus naują Brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, šiais mokslo metais visos mokyklos, įgyvendinančios vidurinio ugdymo programą, turės remtis juo vykdydamos brandos darbą III gimnazijos klasėje.

Brandos darbą – tyrimą, kuriamą produktą, kūrybinį darbą – III gimnazijos klasės mokinys, pateikdamas prašymą rengti brandos darbą, pasirenka iki einamųjų mokslo metų kovo 15 d. , o IV gimnazijos klasės mokinys – iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 d.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. brandos darbas, remiantis šiuo aprašu, bus vykdomas visų mokyklų III–IV gimnazijos klasėse.

Pagal naują tvarką brandos darbą III gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų kovo 27 d. Pasirinkęs brandos darbą, jo rinktis ar keisti temą IV gimnazijos klasėje mokinys negali.

IV gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 d.

Tvarka reglamentuoja brandos darbo tikslą ir uždavinius, pasirinkimą, vadovo skyrimą, struktūrą ir rengimą, vertinimą, vykdymo ir vertinimo proceso kokybės užtikrinimą.

Aprašo prieduose nurodytos brandos darbo (tyrimo, kuriamo produkto, arba meninės kūrybos ar meninio atlikimo) darbo proceso veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba.

Susipažinti su naujuoju Brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu galima internete.

Skip to content