I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA įgyvendintas projektas pastiprino švietimo pagalbą šalyje

2024-03-05

Daugiau nei 4600 švietimo pagalbos specialistų sustiprino savo kompetencijas Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vykdyto projekto, skirto pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimui, metu.

NŠA sėkmingai užbaigė projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kuriam įgyvendinti nuo 2018 m. buvo skirta daugiau nei 3,1 mln. eurų iš Europos socialinio fondo.

Projekto veiklomis buvo siekiama sudaryti sąlygas savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų šeimoms, vykdant prevenciją švietimo įstaigose.

Vykdant projekto veiklas buvo stiprinamos specialistų kompetencijos dirbant patyčių ir smurto prevencijos srityje bei dirbant su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis.

Įgyvendinus projektą, parengta 120 specialistų prekybos žmonėmis bei patyčių ir smurto prevencijos srityse visose Lietuvos savivaldybėse; organizuoti tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai, mokomieji vizitai, supervizijos. Specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, organizuoti mokymai apie ugdomojo konsultavimo bendradarbiaujant su mokiniais ir jų tėvais taikymą, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymo metodikų darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, taikymą, agresijos prevencijos ir valdymo, tikslinės elgesio korekcijos taikymo mokymai.

Parengta metodinė medžiagą apie prekybos žmonėmis prevenciją, su filmuotomis įvairių situacijų, susijusių su prekyba žmonėmis ir jos prevencija, iliustracijomis, filmuota metodinė medžiaga apie inkliuzinio ugdymo organizavimą bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat ugdymo metodikos, skirtos autistiškų ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų bendravimo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti, ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui ir individualaus ugdymo plano sudarymui.

Projektas „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ yra vienas iš 20 NŠA įgyvendintų projektų, finansuotų iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų periodo.

Skip to content