I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tęsiasi tarpiniai patikrinimai

2024-03-12

Šią savaitę rengiami keturi tarpiniai patikrinimai. Šiandien vyksta filosofijos tarpinis patikrinimas, trečiadienį organizuojamas pirmasis matematikos bendrojo kurso, ketvirtadienį – pirmasis matematikos išplėstinio kurso, o penktadienį – ekonomikos ir verslumo tarpiniai patikrinimai.

Nuo šių mokslo metų vidurinio ugdymo programą papildė nauji mokomieji dalykai – filosofija bei ekonomika ir verslumas. Jie privalomai pasirenkami iš visuomeninio ugdymo mokslų grupės.

Ir filosofijos, ir ekonomikos ir verslumo tarpiniai patikrinimai bus laikomi tik iš išplėstinio mokymosi kurso. Šių dalykų tarpinių patikrinimų užduotį sudaro dvi dalys: pirmojoje dalyje pateikiama 15 uždarojo tipo klausimų, antrojoje – struktūriniai klausimai. Per tarpinį patikrinimą galima surinkti 40 taškų. Abu tarpiniai patikrinimai prasidės 8 val. ryto ir truks 90 minučių.

Pirmasis matematikos tarpinis patikrinimas bus vykdomas ir iš bendrojo, ir iš išplėstinio kurso. Abiejų kursų pirmojo matematikos tarpinio patikrinimo užduotį sudaro 15 uždarojo tipo ir trumpojo atsakymo uždavinių ir klausimų. Per pirmąjį patikrinimą galima surinkti 20 taškų. Mokiniai matematikos tarpiniame patikrinime gali naudotis skaičiuotuvu be tekstinės atminties, jiems bus suteikti formulių rinkiniai. Rekomenduojamų skaičiuotuvų, kurie yra tinkami naudotis tarpiniame patikrinime, sąrašas skelbiamas NŠA interneto svetainėje. Matematikos tarpiniai patikrinimai prasidės 8 val. ryto ir truks 45 minutes.

Tarpiniai patikrinimai vykdomi ir vertinami elektroniniu būdu. Mokiniai preliminarius rezultatus ekrane pamatys iškart, kai tik baigs atlikti tarpinio patikrinimo užduotis.

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 balų) ir brandos egzamino (iki 60 balų) įvertinimai. Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė ir turės galimybę rezultatą pagerinti. Jei per tarpinį patikrinimą mokinys surinks 0 taškų, jis vis tiek galės laikyti to dalyko brandos egzaminą.

Jei mokinio netenkintų tarpinių patikrinimų metu gautas rezultatas, juos jis galės perlaikyti (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį patikrinimą) 2025 m. pavasarį (IV gimnazijos klasėje).

Skip to content