I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami papildomi lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžiai

2024-03-15

Nacionalinė švietimo agentūra parengė papildomus pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius. Bendrojo ir išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros užduočių pavyzdžiai viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt).

Sistemoje BETA pateikiami 4 išplėstinio ir 3 bendrojo kurso pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžiai.

Šis tarpinis patikrinimas skirtas mokinių kalbiniams gebėjimams įvertinti. Užduočių pavyzdžius sudaro publicistiniai tekstai su keliais nukreipiamaisiais klausimais, užduotimis (pvz., pristatyti perskaitytą tekstą, įvertinti teksto autoriaus požiūrį į tekste svarstomą problemą, su juo polemizuoti ir pan.). Kaip numatyta tarpinių patikrinimų užduočių apraše tekstams gali būti parinkti straipsniai, reportažai, laiškai, interviu, recenzijos, pamąstymai apie literatūrą, esė. Bendrojo kurso tekstai yra apie 400 žodžių apimties, išplėstinio kurso – apie 500 žodžių apimties.

Dėl šių papildomų užduočių pavyzdžių vertinimo kriterijų pokalbį palaikančiam vertintojui ir kalbėjimo dalies vertintojui kreiptasi į mokytojų lituanistų organizacijas. Suderinus su jomis vertinimo kriterijai bus prieinami elektroniniu formatu, kad būsimi vertintojai galėtų susipažinti ne tik su vertinimo kriterijais, bet ir vertinimo vykdymo procedūra per pavyzdžius.

Užduočių pavyzdžius parengė NŠA Edtech centras.

Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžiai parengti pagal atnaujintos bendrosios programos reikalavimus. Šis tarpinis patikrinimas vyks balandžio 2–5 d.

Skip to content