I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami dalies tarpinių patikrinimų patvirtinti rezultatai

2024-03-29

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia patvirtintus fizikos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo, užsienio – anglų ir vokiečių – kalbų tarpinių patikrinimų rezultatus. 

Po Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suburtos specialios komisijos fizikos tarpinio patikrinimo užduoties ir vertinimo kriterijų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų buvo peržiūrėta ir pakoreguota užduoties vertinimo instrukcija. Įskaityti taškai už užduotis, kurias sprendžiant daliai mokinių kilo techninių problemų, už užduotis, kurios komisijos pripažintos nekorektiškomis, taip pat praplėstos vertinimo ribos užskaitant daugiau teisingų galimų atsakymo variantų.

Komisijai pripažinus, kad buvo dalis užduočių sudėtingesnių, nei numato reikalavimai, visų mokinių rezultatai buvo indeksuoti, todėl galutiniai įvertinimai pagerėjo kone visiems fizikos tarpinį patikrinimą laikiusiems mokiniams.

Galutiniai fizikos tarpinio patikrinimo rezultatai rodo, kad kandidatų surinktų taškų vidurkis siekia 19,3 iš 40 galimų. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 5612 mokinių. 35 ir daugiau taškų surinko 170 mokinių, t. y. 3 proc. visų laikiusiųjų. Pusę ir daugiau taškų surinko 2615 mokinių, t. y. 46,6 proc.

Pastarųjų kelerių metų duomenimis, fizikos valstybinį brandos egzaminą renkasi laikyti apie 1700 – 1900 kandidatų. Tuo tarpu į tarpinį patikrinimą atvyko daugiau kaip du kartus didesnis mokinių skaičius.

Daugiau nei dešimtadalis anglų kalbos tarpiniame patikrinime dalyvavusių vienuoliktų surinko 35 ir daugiau taškų ir į brandos egzaminą atvyks žinodami, kad egzaminą jau yra išlaikę. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 23561 mokinys. Bendras taškų vidurkis siekia 23,4 taško iš 40 galimų. 64 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Maksimalų taškų skaičių surinko 32 mokiniai.

Anglų kalbos brandos egzaminas jau keletą metų iš eilės yra populiariausias pasirenkamas egzaminas, kurio išlaikymo procentas yra ties 98 proc.

Vokiečių kalbos tarpinį patikrinimą laikė 103 vienuoliktokai. 38 iš jų surinko 35 ir daugiau taškų, o 67 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų iš 40 galimų. Bendras taškų vidurkis siekia 24,9.

Vokiečių kalbos valstybinį brandos egzaminą renkasi laikyti panašus kandidatų skaičius kaip ir dalyvavusių tarpiniame patikrinime. Įprastai šis egzaminas išlaikomas 100 proc.

Anksčiau skelbti preliminarūs filosofijos, ekonomikos ir verslumo tarpinių patikrinimų įvertinimai nesikeitė. Apie penktadalį filosofijos tarpiniuose patikrinimuose dalyvavusių vienuoliktokų kitąmet į brandos egzaminą atvyks jau turėdami minimalų taškų skaičių, reikalingą egzaminui išlaikyti. Filosofijos tarpiniame patikrinime dalyvavo 185 vienuoliktokai. Visų jų surinktų taškų vidurkis siekia 27,8 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko 38 mokiniai, t. y. 21 proc. visų laikiusiųjų tarpinį patikrinimą.

Ekonomikos ir verslumo tarpiniame patikrinime dalyvavo 3376 gimnazistai. Visų jų surinktų taškų vidurkis siekia 18,7 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko 109 mokiniai, t. y. 3,2 proc. visų laikiusiųjų tarpinį patikrinimą.

Filosofija bei ekonomika ir verslumas yra nauji mokomieji dalykai, kurie vidurinio ugdymo programą papildė nuo šių mokslo metų ir kuriuos mokiniai mokosi pagal išplėstinį mokymosi kursą. Jie privalomai pasirenkami iš visuomeninio ugdymo mokslų grupės. Rengiantis tarpinio patikrinimo vykdymui ir derinant užduoties vertinimo instrukciją buvo nuolat bendradarbiaujama su šių mokomųjų dalykų mokytojų bendruomenėmis.

Įvykusių tarpinių patikrinimų užduotis galima peržiūrėti NŠA informacinėje testavimo sistemoje BETA, o vertinimo instrukcijos bei nauja fizikos vertinimo instrukcija paskelbtos NŠA interneto svetainėje.

Galutinius savo tarpinių patikrinimų įvertinimus mokiniai gali sužinoti mokyklose, kurioms pateikti protokolai su rezultatais.

Dėl kitą savaitę vyksiančio pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo, mokiniai peržiūrėti savo atliktas užduotis ir matyti, kokius atsakymus pateikė, elektroninėje testavimo sistemoje galės nuo balandžio 8 d. Konkretaus tarpinio patikrinimo rezultatai bus matomi prisijungus su tais prisijungimais, kurie buvo naudojami užduočiai atlikti. Tai bus galima padaryti iki gegužės 31 d.

Svarbu pažymėti, kad tarpinio patikrinimo metu surinkti taškai niekaip negali būti perskaičiuojami ar prilyginami pažymiui. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, jog per tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą surinkti taškai nuo 35 iki 95 imtinai bus konvertuojami į balus (pvz., nuo 96 iki 100 taškų imtinai – į 100 balų). Prie mokinio surinktų taškų skaičiaus dar bus pridėti papildomi 5 taškai.

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 taškų) ir brandos egzamino (iki 60 taškų) įvertinimai. Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė. Jei mokinio netenkina tarpinių patikrinimų metu gautas rezultatas, juos jis galės laikyti antrą kartą ir pasirinkti geresnįjį įvertinimą (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį patikrinimą).

Skip to content