I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prasideda pirmasis lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas

2024-04-02

Šią savaitę vienuoliktokai laikys pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą – atliks kalbėjimo užduotį. Jame gali dalyvauti per 26 tūkst. vienuoliktokų. Iš jų per 8,8 tūkst. bendrojo kurso ir per 17,2 tūkst. išplėstinio kurso patikrinimuose. Patikrinimas vyks balandžio 2-5 dienomis.

Pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) ir bendrojo (B) kursų tarpinį patikrinimą sudaro kalbėjimas ir diskusija su pokalbį palaikančiu vertintoju.

Elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje kandidatui bus pateiktas tekstas su keliais nukreipiamaisiais klausimais ir užduotimis: pristatyti perskaitytą tekstą, apibūdinti teksto tematiką, keliamų problemų aktualumą, aptarti teksto argumentavimo būdus, stilių, išsakyti savo požiūrį į keliamas problemas ir kt.

Kaip numatyta tarpinių patikrinimų užduočių apraše, tekstams gali būti parinkti straipsniai, reportažai, laiškai, interviu, recenzijos, pamąstymai apie literatūrą, esė. Bendrojo kurso tekstai yra apie 400 žodžių apimties, išplėstinio kurso – apie 500 žodžių apimties.

Kandidatai elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje pateiktą užduotį galės atsispausdinti. Jie taip pat galės naudotis lietuvių kalbos žodynu.

Lietuvių kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas vienam mokiniui truks 30 min. Iš jų 20 minučių skirta pasiruošti, ir 10 minučių užduočiai atlikti.

Per šį patikrinimą galima surinkti 20 taškų. 16 taškų skiria vertinantis vertintojas, 4 taškus – pokalbį palaikantis vertintojas, kuris gali būti kandidatą mokantis mokytojas. Patikrinimo metu bus daromas visos atliekamos užduoties įrašas.

Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo kandidatų darbų vertinimo instrukcija buvo papildyta išlygomis dėl palankesnio vertinimo: tam tikri palengvinimai bus taikomi mokiniams, laikysiantiems lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo kurso pirmąjį tarpinį patikrinimą, bei mokiniams, atvykusiems iš užsienio. Pavyzdžiui, atliekant lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo kurso (B) pirmojo tarpinio patikrinimo užduotį kandidatui nebus būtina išsamiai aptarti teksto raiškos, stilistikos, argumentavimo būdų, bus galimos kelios didelės gramatikos ir žodyno, tarties, kirčiavimo klaidos.

Siekdama padėti mokiniams pasiruošti šiam patikrinimui, NŠA parengė papildomus lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius. Šeši išplėstinio ir septyni bendrojo kurso užduočių pavyzdžiai paskelbti informacinėje testavimo sistemoje BETA.

Vienuoliktokams parengtoje atmintinėje atkreipiamas dėmesys į užduoties įvestyje pateiktas užduotis ir pagal ką bus vertinamas jų atlikimas. Taip pat mokiniai gali peržiūrėti vaizdo medžiagą, kurioje demonstruojama elektroninė užduoties atlikimo aplinka, paaiškinami jos naudojimo aspektai.

Vaizdo medžiaga, kaip atrodo lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo užduoties vertinimo aplinka, atskirai parengta ir vertinančiam vertintojui, ir pokalbį palaikančiam vertintojui.

Kurią būtent dieną tarp balandžio 2-osios ir 5-osios ir kurią valandą tarpinis patikrinimas vyks konkrečiam mokiniui, sprendžia mokykla, sudarydama laikančiųjų lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo grafiką. Elektroninė testavimo sistema atidaroma nuo 8 val., tačiau mokyklos dėl patikrinimo vykdymo pradžios laiko galėjo spręsti pačios vykdymo grupių sudarymo metu.

Mokinys tarpiniam patikrinimui skiria 1 atostogų dieną, kuri yra kompensuojama, t. y. perkeliama į artimiausias ugdymo dienas.

Pažymėtina, kad skirtingai nuo kitų tarpinių patikrinimų, mokiniai, kurių netenkins pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo rezultatas, iš naujo jo perlaikyti negalės.

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 balų) ir brandos egzamino (iki 60 balų) įvertinimai. Lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniai patikrinimai organizuojami du. Per tarpinius patikrinimus surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė ir turės galimybę rezultatą pagerinti. Jei per tarpinį patikrinimą mokinys surinks 0 (nulį) taškų, jis vis tiek galės laikyti to dalyko brandos egzaminą.

Skip to content