I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami dar 6 tarpinių patikrinimų patvirtinti rezultatai

2024-04-04

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia patvirtintus pirmosios užsienio (prancūzų) kalbos, biologijos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros (baltarusių, lenkų, rusų), tarpinių patikrinimų rezultatus.

Apie penktadalį prancūzų kalbos tarpiniame patikrinime dalyvavusių vienuoliktokų kitąmet į šio dalyko brandos egzaminą atvyks jau turėdami minimalų taškų skaičių, reikalingą egzaminui išlaikyti. Prancūzų kalbos tarpiniame patikrinime dalyvavo 24 mokiniai. Visų jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,4 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko 4 mokiniai, t. y. 17 proc. visų laikiusiųjų. Šiais metais mokiniams pirmą kartą buvo pateiktos užsienio kalbų skaitymo ir klausymo užduotys, kurios parengtos pagal B2 / B2+ kalbos mokėjimo lygį.

Prancūzų kalbos valstybinį brandos egzaminą renkasi laikyti panašus kandidatų skaičius kaip ir dalyvavusių tarpiniame patikrinime. Įprastai šis egzaminas išlaikomas 100 proc.

Nacionalinės švietimo agentūros sudarytai specialiai darbo grupei atlikus biologijos tarpinio patikrinimo vertinimo standartizavimą, vertinimo instrukcija buvo patikslinta dėl dviejų užduoties klausimų vertinimo, todėl mokiniams pridėti papildomi taškai. Pagal pakoreguotą vertinimo instrukciją 8 klausime viename iš pasirenkamų atsakymų užskaitomi abu pasirinkimo variantai kaip teisingi. 10 klausime skiriamas vienas taškas už teisingai pažymėtas tris, arba keturias, arba penkias struktūrines dalis.

Galutiniai biologijos tarpinio patikrinimo rezultatai rodo, kad kandidatų surinktų taškų vidurkis siekia 19,9 iš 40 galimų. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 12597 mokiniai. 46,2 proc. mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. 35 ir daugiau taškų surinko 521 mokinys, t. y. 4,1 proc. visų laikiusiųjų.

Biologijos tarpinį patikrinimą laikyti pasirinko dvigubai daugiau mokinių nei valstybinį brandos egzaminą praėjusiais metais. Taigi tarpiniame patikrinime renkančių pusę ir daugiau taškų yra tiek mokinių, kiek 2023 m iš viso laikė biologijos valstybinį egzaminą.

Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros tarpiniuose patikrinimuose dalyvavo 1768 mokiniai. Iš jų 27 proc. surinko 35 ir daugiau taškų ir į brandos egzaminą atvyks žinodami, kad egzaminą jau yra išlaikę.

Daugiausia mokinių – 1017 – laikė rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 31 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko daugiau nei ketvirtadalis (26,4 proc.).

727 mokiniai dalyvavo lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros patikrinime. Kandidatų surinktų taškų vidurkis siekia 30,1 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko arti trečdalio  (28,2 proc.) mokinių. Šio mokomojo dalyko tarpinis patikrinimas yra laikomas jau antri metai iš eilės. Praėjusiais metais lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros patikrinime dalyvavo 789 mokiniai, jų surinktų taškų vidurkis buvo 32,7 taško, nuo 35 iki 40 taškų surinko 48,8 proc. III gimnazijos klasės mokinių.

Baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą laikiusių mokinių vidurkis siekia 29,3 iš 40 galimų. 35 ir daugiau taškų surinko 4 mokiniai iš 24 dalyvavusių patikrinime.

Įvykusių tarpinių patikrinimų užduotis galima peržiūrėti NŠA informacinėje testavimo sistemoje BETA, o vertinimo instrukcijos paskelbtos NŠA interneto svetainėje.

Galutinius savo tarpinių patikrinimų įvertinimus mokiniai gali sužinoti mokyklose, kurioms bus pateikti protokolai su rezultatais.

Dėl šią savaitę vykstančio lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo elektroninėje testavimo sistemoje peržiūrėti savo atliktas užduotis ir pamatyti, kokius atsakymus pateikė, mokiniai galės nuo balandžio 8 d. Konkretaus tarpinio patikrinimo rezultatai bus matomi prisijungus su tais prisijungimais, kurie buvo naudojami užduočiai atlikti. Tai bus galima padaryti iki gegužės 31 d.

Svarbu pažymėti, kad tarpinio patikrinimo metu surinkti taškai niekaip negali būti perskaičiuojami ar prilyginami pažymiui. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, jog per tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą surinkti taškai nuo 35 iki 95 imtinai bus konvertuojami į balus (pvz., nuo 96 iki 100 taškų imtinai – į 100 balų) prie mokinio surinktų taškų skaičiaus pridedant 5 taškus. Mokiniai, surinkę 96-100 taškus bus įvertinti maksimaliu 100 balų.

Nuo 2024–2025 mokslo metų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (iki 100 balų) sudarys tarpinio patikrinimo (iki 40 taškų) ir brandos egzamino (iki 60 taškų) įvertinimai. Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus, į egzaminą atėjęs abiturientas jau bus tikras, kad jį išlaikė. Jei mokinio netenkina tarpinių patikrinimų metu gautas rezultatas, juos jis galės laikyti antrą kartą ir pasirinkti geresnįjį įvertinimą (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį patikrinimą).

Skip to content