I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Ugdymo turinio atnaujinimo konsultacijoms telkiami ekspertai

2024-04-10

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia dalyvauti ekspertų, galinčių teikti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo konsultacijas, atrankoje.

Ekspertų teikiamos konsultacijos apimtų klausimus dėl bendrųjų programų diegimo, siūlymų koreguoti bendrąsias programas vertinimo, su bendrosiomis programomis susieto pasiekimų vertinimo (taip pat ir išorinio), rekomendacijų rengimo, bendrųjų programų pritaikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, ugdymo inovacijų.

Kvietimas teikti konsultacines paslaugas paskelbtas Centriniame viešųjų pirkimų portale. Norintys teikti paslaugas turi registruotis CVP IS sistemoje bei pateikti dalyvavimo paraišką.

Norintiems dalyvauti keliami šie reikalavimai:

  • turėti atitinkamo dalyko aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą,
  • turėti ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų pedagoginio darbo patirtį,
  • turėti bendrojo ugdymo turinio (bendrųjų programų ar jų įgyvendinimo rekomendacijų, ar metodinės, ar mokomosios, ar vertinimui skirtos medžiagos, ar medžiagos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams) rengimo nacionaliniu lygmeniu (parengta medžiaga skelbiama NŠA ar kitos nacionalinio lygmens institucijos interneto svetainėje, naudojama NŠA) patirties per paskutinius 5 metus.

Ekspertų teikiamos konsultacijos reikalingos šiems dalykams: lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų (baltarusių, lenkų, rusų) gimtosios kalbos ir literatūros, pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), antrosios užsienio kalbos (ispanų, ukrainiečių), lotynų kalbos ir Antikos kultūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, psichologijos, teisės, matematikos, informatikos, biologijos, fizikos, chemijos, technologijų, muzikos, dailės, teatro, šokio, medijų meno, fizinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, gyvenimo įgūdžių.

Pateikusieji paraiškas ir atitinkantys keliamus reikalavimus vėliau bus kviečiami teikti pasiūlymus konkrečioms konsultacinėms paslaugoms įsigyti per dinaminę pirkimų sistemą.

Daugiau informacijos: Jurgita Nainienė, tel. +370 658 18131, el. p. jurgita.nainiene@nsa.smm.lt.

Skip to content