I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami aštuntos klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2024-04-11

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, aštuntos klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavo per 28,8 tūkst. mokinių.

Aštuntokai laikė matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) bei gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) (skaitymo) patikrinimus.

Aštuntos klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) rezultatų vidurkis šiais metais siekia 70,2 proc. (2023 m. – 67,5 proc.), matematikos – 42,6 proc. (2023 m. – 48,7 proc.).

„Šių metų lietuvių kalbos ir literatūros rezultatus į viršų kilstelėjo šiek tiek didesnis aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygius pasiekusių mokinių skaičius. Tuo tarpu matematikoje įvyko atvirkščiai: dėl mažesnės pasiekusiųjų aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygius mokinių dalies rezultatai žemesni. Nedidelį kilimą lyginant su praėjusiais metais rodo ir mokinių gimtųjų kalbų skaitymo rezultatai“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Aidas Aldakauskas.

Matematikos patikrinime mokiniams geriausiai sekėsi skaičiai ir skaičiavimai bei geometrija ir  matavimai, sudėtingiausia buvo problemų sprendimo sritis.

Lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) patikrinimo rezultatai parodė, kad aštuntokams geriausiai sekėsi rasti informaciją ir interpretuoti, prasčiau – vertinti ir daryti tiesiogines išvadas. Taip pat mokiniams gerai sekėsi suprasti teksto visumą, išskirti veikėjus ir objektus. Sudėtingiau buvo dėl teksto pobūdžio ir kalbinės raiškos, nuomonės ir požiūrių.

Jau antrus metus iš eilės aštuntokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio mokiniams devintoje klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas.

Lietuvių kalbos ir literatūros (skaitymo) patikrinime aukštesnįjį lygį pasiekė 21,1 proc. (2023 m. – 15,2 proc.) aštuntokų, pagrindinį lygį – 57,2 proc. (2023 m. – 58,4 proc.), patenkinamą lygį pasiekė – 21,3 proc. (2023 m. – 25,6 proc.). Nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinta 0,5 proc. (2023 m – 0,8 proc.) mokinių.

Matematikos patikrinime aukštesnįjį lygį pasiekė 4,6 proc. (2023 m. – 5,2 proc.) aštuntokų, pagrindinį lygį – 35,4 proc. (2023 m. – 35,0 proc.), patenkinamą – 49,8 proc. (2023 m. – 50,1 proc.). Patenkinamo lygio nepasiekė 10,2 proc. (2023 m. – 9,7 proc.) mokinių.

Gimtųjų (baltarusių, lenkų, rusų) skaitymo patikrinime aukštesnįjį lygį pasiekė 22,1 proc. (2023 m. – 24,2 proc.) aštuntokų, pagrindinį lygį – 68,5 proc. (2023 m. – 67,9 proc.), patenkinamą lygį pasiekė – 8,5 proc. (2023 m. – 7,2 proc.). Nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinta 0,9 proc. (2023 m – 0,7 proc.) mokinių.

Pasiekimų lygiai nusako mokinių žinias ir gebėjimus. Pavyzdžiui, matematikoje skirtingiems pasiekimų lygiams priskiriama pagal tai, kokius uždavinius ir kaip mokinys sprendžia: ar geba spręsti uždavinius, kai uždavinio kontekstas pažįstamas, informacija pateikiama vaizdžiai, ar geba taikyti uždavinio suskaidymo į atskiras dalis strategijas, ar geba spręsti neįprasto konteksto uždavinius, įžvelgti nesudėtingus sąryšius, dėsningumus. Lietuvių kalboje ir literatūroje priskiriant lygius atsižvelgiama, ar mokinys randa aiškiai pateiktą informaciją apie veikėjus, faktus, nurodo teksto temą, supranta nuomones, ar apibendrina informaciją, daro tiesiogines išvadas, formuluoja pagrindinę mintį, atskiria esminius ir antraeilius dalykus, ar interpretuoja įvykius ir veikėjų veiksmus, nurodydamas priežastis, problemą, apibendrina kelių šaltinių informaciją.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 8 klasėje vyksta kasmet nuo 2012 m. Jų tikslas – suteikti objektyvią informaciją mokykloms, jų savininkams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis. Patikrinimų rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias, gebėjimus ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Skip to content