I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionalinė švietimo agentūra papildomai vertina likusių tarpinių patikrinimų užduotis

2024-04-19

Siekdama, kad likusieji tarpiniai patikrinimai, kurie vyks gegužės pradžioje, įvyktų sklandžiai, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pakartotinai vertina užduočių kokybę, formuluočių korektiškumą, skiria papildomą dėmesį organizavimo ir vykdymo procedūroms mokyklose,  trikdžių prevencijai elektroninėje užduočių atlikimo sistemoje.

Gegužės pradžioje vyks paskutinieji trys – inžinerinių technologijų, chemijos ir istorijos – tarpiniai patikrinimai. Iš viso organizuojama 20 tarpinių patikrinimų iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų, kurių mokosi III gimnazijos klasės mokiniai. Jau patvirtinti ir mokiniams paskelbti 14 dalykų tarpinių patikrinimų galutiniai įvertinimai. Dėl 3 tarpinių patikrinimų užduočių – fizikos, matematikos ir informacinių technologijų – buvo sudarytos specialios komisijos.

„Turime pripažinti, kad fizikos ir matematikos tarpiniai patikrinimai įvyko ne visai taip, kaip buvo tikėtasi. Didžiausia problema – patikrinimų užduotys. Tokios užduotys buvo rengiamos pirmą kartą: reikėjo atsižvelgti ir į atnaujintų ugdymo programų turinį, užduoties matricą ir vertinimo taškų paskirstymą, ir į galimybes pritaikyti elektroninei testavimo sistemai. Ilgametė valstybinių brandos egzaminų užduočių rengimo patirtis mažai galėjo pagelbėti, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorius Aidas Aldakauskas. – Taigi sutelkėme dėmesį į likusių tarpinių patikrinimų užduotis. Jos papildomai recenzuojamos: vertina trys atskiri recenzentai.“

Nacionalinė švietimo agentūra atsižvelgė į istorijos mokytojų dalykininkų asociacijos pateiktus pasiūlymus dėl istorijos tarpinio patikrinimo užduoties siaurinimo ir dalies temų atsisakyta pagal koreguotą bendrąją programą.

Inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas, kaip ir šio dalyko egzaminas kitąmet, organizuojamas pirmą kartą. Rengiantis jo vykdymui ir derinant užduoties vertinimo instrukciją buvo nuolat bendradarbiaujama su šio dalyko mokytojų bendruomene, kurios prašymu tarpinis patikrinimas perkeltas į vėlesnę datą.

Kaip parodė prieš tarpinius patikrinimus surengtas techninis išbandymas, mokyklų infrastruktūra patikrinimų vykdymui buvo pakankamai gerai paruošta. Deja, vykdant tarpinius patikrinimus sulaukta nusiskundimų dėl techninių trikdžių: strigo kompiuteriai ir spausdintuvai, trūkinėjo interneto ryšys, mokiniams kilo keblumų dėl prisijungimo duomenų ar netyčinio atsijungimo nuo sistemos. Visų tarpinių patikrinimų metu budinti NŠA specialistų komanda operatyviai reagavo ir padėjo spręsti mokykloms kylančias problemas, jos visos fiksuotos arba vykdymo protokoluose, arba atskirais raštais.

„Su minėtais techniniais trikdžiais susidūrė iki 1 proc. tarpiniuose patikrinimuose dalyvavusių mokinių. Siekdami, kad mokiniai dėl to nenukentėtų, peržiūrime vykdymo protokolus, kuriuose tokie atvejai fiksuojami, ir kiekvieno mokinio situacija vertinama individualiai, – pabrėžia Aidas Aldakauskas. – Be to, artėjant paskutiniams tarpiniams patikrinimams, kreipsimės į mokyklas, primindami anksčiau pateiktas rekomendacijas dėl reikalingo techninio pasirengimo ir prašydami užtikrinti, kad infrastruktūra būtų pasirūpinta ir mokiniai galėtų susitelkti tik į užduoties atlikimą.“

Nacionalinė švietimo agentūra jau kelerius metus elektroniniu būdu organizuoja ketvirtos, aštuntos ir dešimtos klasių mokinių elektroninius pasiekimų patikrinimus. Vienuoliktokai, prieš metus būdami 10 klasėje Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis atliko toje pačioje sistemoje, todėl ji jiems nebuvo nauja. Mokiniams buvo pateikti elektroniniai užduočių pavyzdžiai, aiškinamieji vaizdo įrašai, nuosekliai demonstruojantys, kaip techniškai sistemoje atlikti patikrinimo užduotį, kad galėtų iš anksto geriau susipažinti su elektronine užduočių atlikimo aplinka (Informacinė testavimo sistema).

Nors pati elektroninė užduočių atlikimo sistema tarpinių patikrinimų metu nestrigo, jos nepriekaištingo veikimo procedūrų užtikrinimas peržiūrimas nuolat.

Inžinerinių technologijų tarpinis patikrinimas vyks gegužės 3 d., chemijos – gegužės 6 d., istorijos – gegužės 7 d. Jie vyks, kaip numatyta. Mokiniai galės rinktis, ar įskaityti gautą vertinimą į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą, ar norės kitąmet laikyti visos apimties valstybinį brandos egzaminą.

Skip to content