I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiama prevencinių programų vertintojų atranka

2024-05-08

Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja prevencinių programų vertintojų atranką ir turinčius žinių ir patirties prevencinių programų įgyvendinime kviečia joje dalyvauti.

Vertinimui gali būti pateiktos įvairių prevencijos sričių programos: savižudybių, smurto, patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, prekybos žmonėmis ir kt., taip pat socialinių emocinių kompetencijų ugdymui skirtos programos. Ekspertinis prevencinių programų vertinimas bus atliekamas pagal nustatytus kriterijus ir vertinimo procedūras.

Kvietimas teikti prevencinių programų vertinimo paslaugas paskelbtas Centriniame viešųjų pirkimų portale. Norintys teikti paslaugas turi registruotis CVP IS sistemoje bei pateikti dalyvavimo paraišką.

Prevencinių programų vertintojams keliami kvalifikaciniai reikalavimai.

Kiekvienas vertintojas turi turėti:

  • aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį švietimo arba sveikatos, arba socialinio darbo srityje.

Kiekvienas vertintojas taip pat turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų prevencinio darbo su vaikais ir jaunimu patirtį;
  • turėti programų ar projektų vertinimo patirties (įvertinta ne mažiau kaip 1 programa ar 1 projektas);
  • paskelbęs mokslinių publikacijų prevencinio darbo su vaikais ir jaunimu tema (ne mažiau kaip 1 mokslinė publikacija nurodyta tema);
  • patirties rengiant mokomąsias / metodines priemones prevencinio darbo su vaikais ir jaunimu tema (parengta ne mažiau kaip 1 mokomoji / metodinė priemonė nurodyta tema) – yra rengėjas ar dalyvavo rengėjų grupėse.

Prevencinę programą vertintojai turės įvertinti per 20 darbo dienų nuo jos gavimo, užpildydami ekspertinio vertinimo formą.

Pateikusieji paraiškas dalyvauti vertintojų atrankos konkurse ir atitinkantys keliamus reikalavimus vėliau bus kviečiami teikti pasiūlymus konkrečių prevencinių programų vertinimo paslaugoms įsigyti per dinaminę pirkimų sistemą.

Daugiau informacijos: Jurgita Nainienė, tel. +370 658 18131, el. p. jurgita.nainiene@nsa.smm.lt.

Skip to content