I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Patvirtinti visų tarpinių patikrinimų rezultatai

2024-05-21

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia patvirtintus lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ir išplėstinio kursų patikrinimų vertinimus. Šiuose patikrinimuose iš viso dalyvavo per 24,1 tūkst. vienuoliktokų.

Anksčiau skelbti preliminarūs lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) ir bendro (B) kursų tarpinių patikrinimų rezultatai iš esmės nesikeitė.

Lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio kurso (A) tarpiniame patikrinime dalyvavo 16814 vienuoliktokai. Maksimalų taškų skaičių surinko 2293 mokiniai, t. y. 13,64 proc. Lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio kurso (A) tarpinio patikrinimo bendras taškų vidurkis siekia 15,1 iš 20 galimų, t. y. 75 proc. visų užduoties taškų.

Tuo tarpu bendrojo (B) kurso tarpinio patikrinimo rezultatai rodo, kad vienuoliktokų surinktų taškų vidurkis siekia 10,9 iš 20 galimų, t. y. apie 50 proc. visų užduoties taškų. Šiame patikrinime dalyvavo 7349 mokiniai. Maksimaliu taškų skaičiumi įvertinti 136 mokiniai, t. y. 1,85 proc. visų laikiusiųjų lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo kurso (B) tarpinį patikrinimą.

Galutinius savo tarpinių patikrinimų įvertinimus mokiniai gali sužinoti mokyklose, kurioms pateikti protokolai su patvirtintais rezultatais.

„Paskelbti patvirtinti tarpinių patikrinimų rezultatai reiškia tarpinių patikrinimų sesijos pabaigą. Iš viso per ją suorganizuota 20 tarpinių patikrinimų iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų, kurių mokosi III gimnazijos klasės mokiniai“, – sako A. Aldakauskas.

Tarpiniuose patikrinimuose dalyvavo virš 24,7 tūkst. mokinių. Vidutiniškai vienas vienuoliktokas laikė 5 tarpinius patikrinimus. Iš viso per tarpinių patikrinimų sesiją atlikta per 123,7 tūkst. užduočių. Beveik penktadalis (18,8 proc.) atliktų užduočių įvertintos 35 ir daugiau taškų. Tarpiniuose patikrinimuose mokinių surinktų taškų vidurkiai svyruoja nuo 40 iki 80 proc. visų atitinkamos užduoties taškų. Geriausiai vienuoliktokams sekėsi informatikos, filosofijos bei lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio kurso patikrinimai.

Skip to content