I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vertinimui pateikti atkurti dešimtokų teksto kūrimo užduoties darbai

2024-05-31

Nacionalinei švietimo agentūrai pavyko atkurti daugumą iš anksčiau kelių šimtų vertinimui nepateiktų dešimtokų teksto kūrimo užduoties darbų ar jų fragmentų. Šiuo metu jie yra vertinami, rezultatai mokykloms bus pateikti kitą savaitę.

Vertinama 350 tokių darbų, kurie pateikti pdf. formatu. Vertinimo komisija pati priima sprendimus, kaip taikyti vertinimo instrukciją vertinant mokinio darbo teksto formatą. Rekomenduojama atsižvelgti į tai, jog mokinio darbas buvo atkurtas iš testavimo sistemos ir konvertuotas į pdf. formatą, todėl mokinio sukurto teksto struktūra bei skyryba gali būti netikslios.

„Išnaudojus visas įmanomas technines galimybes atkurti dalies mokinių darbų ar jų fragmentų, deja, nepavyko. Atsiprašome ir labai apgailestaujame dėl šios situacijos. Tobulinsime techninius sprendimus, kad ateityje tokia situacija nepasikartotų,“ – sako Nacionalinės švietimo agentūros laikinasis direktorius Aidas Aldakauskas.

Po gegužės 8–9 d. vykusios Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies raštu, į vertinimo sistemą nebuvo pateikti per 490 teksto kūrimo užduoties darbų iš 225 mokyklų įvairiose savivaldybėse. Taip atsitiko, nes buvo viršyta nustatyta 90 min. trukmė teksto kūrimo užduočiai atlikti. Pasibaigus skirtam laikui, sistema automatiškai užsidarė. Laikas greičiau atlikus pirmą dalį ir anksčiau pradėjus antrą dalį, antrajai daliai nebuvo pratęstas. Nors tokie darbai nebuvo pateikti į vertinimo sistemą, kaip jau minėta, testavimo sistemoje jie buvo išsaugoti.

Atsižvelgiant į situaciją ir į galimybes testavimo sistemoje išsaugotus mokinių darbus ar jų fragmentus atkurti, Nacionalinė švietimo agentūra priėmė sprendimą tuos mokinių darbus ar jų fragmentus išimti ir pateikti vertinimui kitu formatu.

Patikrinime dalyvavo 25 800 dešimtos klasės mokinių. Visi, įskaitant ir atskirai įvertintų teksto kūrimo užduoties darbų, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai mokykloms bus pateikti birželio 6 d.

Gavę rezultatus, tie mokiniai, kurių teksto kūrimo užduoties darbai buvo įvertinti atskirai, galės apsispręsti, ką daryti toliau, ar priimti gautą įvertinimą, ar birželio 10 d. per pakartotinį Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą atlikti lietuvių kalbos ir literatūros užduotį dar kartą, pasirenkant, ar nori atlikti visos apimties užduotį, ar tik teksto kūrimo dalį. Pasirinkus iš naujo atlikti tik teksto kūrimo užduotį, teksto suvokimo ir kalbos taisyklingumo užduoties įvertinimas mokiniams būtų įskaitomas iš pagrindinės sesijos, o teksto kūrimo – iš pakartotinės sesijos.

Skip to content