I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Apibrėžti NŠA intelektinės nuosavybės naudojimo principai

2024-06-19

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), siekdama apsaugoti intelektinę nuosavybę ir apibrėžti jos naudojimą, patvirtino Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus. 

Juose numatyta, kad visos turtinės teisės į intelektinės nuosavybės objektus, kurie buvo sukurti agentūros darbuotojų ar agentūros užsakymu, ar pavedimu pagal paslaugų, autorinio kūrinio užsakymo, pirkimo ar bet kokią kitą agentūros sudarytą sutartį, priklausytų NŠA. Asmeninės neturtinės teisės į agentūros intelektinės nuosavybės objektus priklauso juos sukūrusiems autoriams.

NŠA intelektinės nuosavybės objektai – tai knygos, brošiūros, straipsniai, paskaitos, vadovėlių ir mokymo priemonių aprašai, paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir kiti mokslo kūriniai, audiovizualiniai kūriniai, iliustracijos, žemėlapiai, planai, programos (bendrosios, prevencinės ir kt.), užduočių šablonai ir užduotys, testai, kompiuterių programos, duomenų bazės, geroji praktika, domenai ir kt.

NŠA suteikia atvirąją prieigą prie agentūros intelektinės nuosavybės objektų: jos viešai paskelbti intelektinės nuosavybės objektai gali būti neatlygintinai naudojami nekomerciniais mokslinių tyrimų ir mokymo tikslais, pvz., akademiniams leidiniams, paskaitose, seminaruose ar pamokose, mokinių vertinimui, mokytojų tobulinimuisi ir kitoms nekomercinėms veikloms.

Viešai neskelbiami intelektinės nuosavybės objektai gali būti naudojami agentūrai suteikus teisę juos naudoti ir tik nustatytais tikslais, pavyzdžiui, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, akademinės veiklos ir mokymo, švietimo įstaigų veiklos įgyvendinimo ir kitais nekomerciniais tikslais. Agentūros intelektinės nuosavybės objektai gali būti naudojami tik sutikus su jų naudojimo sąlygomis.

NŠA Intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai skelbiami NŠA interneto svetainėje: www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/intelektine-nuosavybe.

Skip to content