I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pasirašyta pedagogų kompetencijų stiprinimui skirto projekto paramos sutartis

2024-06-25

      

Siekiant užtikrinti pedagogų kompetencijų tobulinimo galimybes, dalyvaujant nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose, Nacionalinė švietimo agentūra ir CPVA birželio 25 d. pasirašė projekto „Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose“ paramos sutartį.

„Projekto veikloms pavyko suburti stiprią partnerystę – 5 universitetus, kurie rengdami ir įgyvendindami moksliniais tyrimais pagrįstas programas, įtraukia ir platų socialinių partnerių – įvairių švietimo organizacijų – ratą, taip pat pasitelkiama jų praktinė įvairių inovacijų ir naujo ugdymo turinio diegimo patirtis švietimo bendruomenėje“, – sako projekto vadovė Daiva Lepaitė.

Dalyvaudami nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose, kompetencijas tobulins 7120 pedagogų. Jiems organizuojami nuo 135 iki 270 akademinių valandų trukmės mokymai pagal akredituotas nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas, atitinkančias 2023–2025 m. prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis (kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas, pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas, lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas), kurias įgyvendins du projekto partneriai: Vilniaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas, kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir (ar) akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis.

720 dalyvių vykdomos magistrantūros studijų programos organizuojamos mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.  Jas įgyvendina projekto partneriai – Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas. 180 dalyvių studijos bus finansuojamos, teikiant paramą studentams (stipendijas valstybės nefinansuojamoms studijoms).

Projektas bus įgyvendinimas iki 2026 m. liepos 30 d.

Šiuo metu aktualių kvietimų nuorodos:

Pedagogams: https://www.nsa.smm.lt/2024/06/25/nuo-rudens-nacionalines-kvalifikacijos-tobulinimo-programos-pedagogams/

Švietimo įstaigų vadovams: https://www.nsa.smm.lt/2024/06/25/nuo-rudens-nacionalines-kvalifikacijos-tobulinimo-programos-pedagogams/

Projektas Nr. 10-046-P-0001 įgyvendinamas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas „NextGenerationEU“ lėšomis.

 

 

Skip to content