I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacijos apie asmenis surinkimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – KPĮ) reglamentuota, kad prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas Nacionalinėje švietimo agentūroje, privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau  – STT), kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi ar (ir) turėjo administracinių nuobaudų, informaciją apie asmens padarytus tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir dėl jų priimtus sprendimus, bei kitą informaciją nurodytą KPĮ 16 straipsnyje.

Nacionalinės švietimo agentūros direktorius 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. VK-206  patvirtino Pareigybių, kurios atitinka nors vieną požymį, nurodytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje, ir dėl kurių privaloma pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo, sąrašą  (aktuali redakcija).

Vadovaujantis KPĮ  nustatyta tvarka, į STT gali būti kreipiamasi ir dėl asmens einančio pareigas Nacionalinėje švietimo agentūroje.

Atnaujinta: 2024-03-12

Skip to content